Quảng Ninh: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Hương Mai

Với nỗ lực triển khai Chương trình "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020", thông qua các khóa đào tạo, hướng dẫn áp dụng công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã giúp nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm HACCP được áp dụng tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại thuỷ sản Quảng Ninh
Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm HACCP được áp dụng tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại thuỷ sản Quảng Ninh

Thực hiện Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020", trong thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã chú trọng phổ biến, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức trong tỉnh đẩy mạnh áp dụng các công cụ tiên tiến để tiết kiệm chi phí về nhân lực, thời gian, nguyên nhiên liệu, năng lượng, nâng cao năng suất, chất lượng.

Các doanh nghiệp khi tham gia các dự án cải tiến, tối ưu hóa quá trình sản xuất theo các hệ thống tiêu chuẩn, công cụ như: ISO, Lean/Kaizen, 5S... đã có thể cải thiện năng suất, tăng từ 15-20%. Năng lực quản trị, điều hành, quản lý của doanh nghiệp cũng được nâng cao; chất lượng sản phẩm được cải thiện rõ rệt, được thị trường đón nhận, đánh giá tốt.

Theo thống kê từ năm 2015 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh đã tiến hành khảo sát, lựa chọn 30 doanh nghiệp để hỗ trợ áp dụng mô hình điểm về nâng cao năng suất, chất lượng. Các hoạt động hỗ trợ của Sở tập trung vào đào tạo phương pháp đánh giá nội bộ; hướng dẫn, khắc phục, cải tiến các vấn đề năng suất, chất lượng; tham quan, học tập kinh nghiệm tại các doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng trong toàn quốc… 

Các doanh nghiệp khi tham gia các dự án cải tiến, tối ưu hóa quá trình sản xuất theo các hệ thống tiêu chuẩn, công cụ như: ISO, Lean/Kaizen, 5S... đã có thể cải thiện năng suất, tăng từ 15-20%. Năng lực quản trị, điều hành, quản lý của doanh nghiệp cũng được nâng cao; chất lượng sản phẩm được cải thiện rõ rệt, được thị trường đón nhận, đánh giá tốt.

Cụ thể với sự hỗ trợ của Chương trình quốc gia, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại thuỷ sản Quảng Ninh đã từng bước thay đổi hệ thống cơ sở vật chất để đáp ứng tiêu chuẩn ISO 22000 và HACCP. Đến nay, các công đoạn, quy trình sản xuất các sản phẩm của Công ty được chặt chẽ hơn, đảm bảo yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác quản lý, vận hành nhà xưởng hợp lý, hiệu quả hơn, nâng cao năng suất và chất lượng.

Tương tự Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại thuỷ sản Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt cũng triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, với mục tiêu gắn sản xuất với giữ gìn môi trường, hướng đến xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp. Bên cạnh đó, Công ty còn áp dụng đồng bộ công cụ 5S từ phân xưởng, tổ sản xuất đến tất cả các phòng, ban, người lao động. Hệ thống quản lý môi trường tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cũng được áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh gạch, ngói của Công ty…

Nhằm cải thiện hơn nữa hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh tiếp tục thực hiện các nhóm giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng. Trong đó, tập trung cho các hoạt động đào tạo, tư vấn về quản lý và phát triển doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực; thiết lập các cơ chế phối hợp với cơ quan chuyên môn; đề xuất cơ chế chính sách để khuyến khích, thu hút doanh nghiệp tham gia...