Quảng Ninh: Thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại Móng Cái

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 897/QĐ-BTC về việc thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa nội địa tại Km3+4, TP. Móng Cái, Quảng Ninh do Công ty cổ phần Thành Đạt đầu tư.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa có diện tích 335.308,5m2 tại Km3+4, TP. Móng Cái, Quảng Ninh.

Quyết định cũng nêu rõ, hoạt động của địa điểm làm thủ tục hải quan và của Công ty cổ phần Thành Đạtchịu sự quản lý, giám sát, kiểm soát về hải quan của Cục Hải quan Quảng Ninh theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình hoạt động Giám đốc Công ty cổ phần Thành Đạt phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nếu doanh nghiệp vi phạm các quy định pháp luật của nhà nước, Bộ Tài chính sẽ xem xét và thu hồi Quyết định.

Được biết, Chi cục Hải quan Móng Cái đã có đề xuất Cục Hải quan Quảng Ninh kiến nghị Tổng cục Hải quan cho phép thành lập đội thủ tục hải quan tại địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa nội địa tại Km3+4, nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm tra và thông quan hàng hóa của doanh nghiệp./.