Quảng Ninh: Thu ngân sách đạt trên 8.500 tỷ đồng

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh cho biết, tổng thu ngân sách (NS) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 3 tháng đầu năm 2016 đạt trên 8.500 tỷ đồng, đạt 25% dự toán năm, bằng 83% so với cùng kỳ.

Thu nội địa 3 tháng đầu năm của tỉnh Quảng Ninh ước đạt trên 5.662 tỷ đồng. Ảnh: Đ.V
Thu nội địa 3 tháng đầu năm của tỉnh Quảng Ninh ước đạt trên 5.662 tỷ đồng. Ảnh: Đ.V

Trong đó, thu nội địa ước đạt trên 5.662 tỷ đồng, đạt 25% dự toán; thu hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt trên 2.850 tỷ đồng, đạt 24% dự toán. Riêng thu ngân sách địa phương ước đạt trên 4.396 tỷ đồng, bằng 27% dự toán năm, bằng 104% so với cùng kỳ.

Để đảm bảo tốt nhiệm vụ thu, chi NS trong những tháng tiếp theo, tỉnh Quảng Ninh xác định sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp về quản lý thu, chi, trong đó, duy trì và phát huy vai trò của ban chỉ đạo tăng cường điều hành thu chi NS từ tỉnh đến các địa phương; chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành thu, chi NS, tranh thủ tối đa nguồn lực từ trung ương, từ xã hội để tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển…

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên ở mức tối đa, hạn chế bổ sung kinh phí để mua sắm tài sản, phương tiện làm việc, phương tiện từ NS, đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa chi đầu tư, chi thường xuyên và chi trả nợ theo hướng tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển.

Báo cáo cho biết, tỉnh Quảng Ninh cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý thu chi NS; chi NS tập trung cho dự án trọng điểm, cấp bách, có tính động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh và giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản…/.