Thông tư 03/2017/TT-BTC:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với bè nhẹ cứu sinh dự trữ quốc gia


Ngày 10/01/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với bè nhẹ cứu sinh dự trữ quốc gia.

Theo Thông tư, bè nhẹ cứu sinh phải được làm từ xốp Polyurethane, vỏ bằng nhựa Polyetylen màu da cam. Bè nhẹ cứu sinh phải được gắn một dây bám bằng sợi polyeste, đường kính >= 12 mm, dây bám phải gắn xung quanh bè dưới dạng tay cầm. Bè cứu sinh dự trữ quốc gia phải được gắn vật liệu phản quang tại điểm giữa 2 cạnh dài và ngắn. Độ bền màu vỏ bè nhẹ tối thiểu đạt cấp 4 sau 200 giờ chiếu sáng.

Đồng thời, bè nhẹ phải bố trí một sợi dây để nâng, hạ bè cứu sinh.

Trước khi nhập kho dự trữ quốc gia, bè nhẹ phải được kiểm tra chứng nhận chất lượng sản phẩm như sau:

Lấy ngẫu nhiên ít nhất 2% số bè nhẹ để kiểm tra chất lượng, nhưng không ít hơn 2 cái. Đối với số lượng bè nhẹ không quá 500 cái thì lấy ngẫu nhiên 01 cái để kiểm tra, nếu không đạt thì lại lấy ngẫu nhiên 01 cái nữa kiểm tra, nếu sau 02 lần kiểm tra mà đều không đạt thì không chấp nhận lô bè nhẹ đó vào kho dự trữ quốc gia.

Thông tư quy định tiến hành thử độ bền vật liệu, độ bền kéo đứt của dây bám, lưới đan và sợi dây nâng, hạ bè nhẹ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, bởi các phòng thí nghiệm được chỉ định hoặc công nhận.

Đơn vị được giao quản lý bè nhẹ có trách nhiệm chuẩn bị vật tư, thiết bị để nhập, xuất và bảo quản bè nhẹ.

Khi nhập kho, đơn vị quản lý bè nhẹ phải kiểm tra hồ sơ; kiểm tra bao gói còn nguyên 2 lớp sạch sẽ, không bị xơ, thủng rách, bao bì phải ghi kiểu sản phẩm, cơ sở chế tạo bè nhẹ đúng như nội dung trên hồ sơ; kiểm tra số lượng đúng như trên hợp đồng và trong Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp; kiểm tra bên ngoài và nhãn hiệu bè nhẹ, kiểm tra kích thước, khối lượng bè nhẹ.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/7/2017.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 03/2017/TT-BTC.