Nghị định số 24-NĐ-CP:

Quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước


Ngày 5/4/2016, Chính phủ ban hànhNghị định số 24-NĐ-CPquy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước vừa được Chính phủ ban hành, trong đó quy định sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi.


Theo Nghị định, ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi được sử dụng theo thứ tự ưu tiên:

1- Tạm ứng cho ngân sách trung ương.

2- Tạm ứng cho ngân sách cấp tỉnh.

3 - Gửi có kỳ hạn các khoản ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi tại các ngân hàng thương mại có mức độ an toàn cao theo xếp hạng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; trong đó, ưu tiên gửi tại ngân hàng thương mại có tính an toàn cao hơn, khả năng thanh khoản tốt hơn và có mức lãi suất cao hơn...

Mời xem nội dung chi tiết tại đây:nghi_dinh_so_24-2016-nd-cp_IRSZ.pdf