Quy định mới về tờ khai hải quan xuất nhập cảnh

PV.

Ngày 19/5/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 52/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 120/2015/TT-BTC ngày 14/8/2018 quy định về tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh (XNC) với nhiều nội dung đáng chú ý, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/7/2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Theo Thông tư số 52/2017/TT-BTC, người XNC phải khai tờ khai hải quan nếu mang các loại hàng hóa phải nộp thuế bao gồm: rượu từ 20 độ trở lên vượt trên 1,5 lít hoặc rượu dưới 20 độ vượt trên 2 lít hoặc đồ uống có cồn, bia vượt trên 3 lít; thuốc lá điếu vượt trên 200 điếu hoặc xì gà vượt trên 20 điếu hoặc thuốc lá sợi vượt trên 250 gam; các vật phẩm khác có tổng trị giá trên 10 triệu đồng Việt Nam.
Đối với người XNC mang theo vàng, Thông tư số 52 quy định cụ thể 04 trường hợp phải khai tờ khai hải quan như sau:
Một là, người XNC bằng hộ chiếu mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300 gam trở lên;
Hai là, người XNC bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, chứng minh thư biên giới đeo trên người vàng trang sức, mỹ nghệ phục vụ nhu cầu trang sức như các loại: nhẫn, dây, vòng, hoa tai, kim cài và các loại trang sức khác có tổng khối lượng từ 300 gam trở lên;
Ba là, người nước ngoài được phép định cư ở Việt Nam khi nhập cảnh mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300 gam trở lên;
Bốn là, người Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng vànQg từ 300 gam trở lên.
Thông tư cũng nêu rõ, trong trường hợp người XNC có hàng hóa, hành lý thuộc quản lý, kiểm tra chuyên ngành thì công chức Hải quan căn cứ văn bản cho phép xuất khẩu, nhập khẩu của cơ quan quản lý chuyên ngành hoặc kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành đối chiếu với hàng hóa của người XNC.
Tuy nhiên, trong trường hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin của hàng hóa, hành lý không phù hợp với văn bản cho phép hoặc văn bản ghi kết quả kiểm tra và trường hợp người XNC không xuất trình văn bản cho phép hoặc văn bản ghi kết quả kiểm tra thì yêu cầu người XNC gửi hàng hóa, hành lý đó vào kho của Hải quan cửa khẩu và xử lý theo quy định hiện hành.