Nghị định 95/2016/NĐ-CP:

Quy định về phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê


Ngày 01/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Nghị định 95/2016/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể, theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê Nhà nước.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: 952016nd-cp313518_RTYP.pdf