Nghị định 45/2014/NĐ-CP:

Quy định về thu tiền sử dụng đất


(Tài chính) Ngày 15/5/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất.

Nghị định này quy định về thu tiền sử dụng đất trong trường hợp: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa có mục đích kinh doanh thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất; Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng đang sử dụng đất thuộc
trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất.

Mời download nội dung Nghị định: Nghi dinh so 45-2014-ND-CP.pdf