Nghị định số 50/2016/NĐ-CP:

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư


Ngày 1/6/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2016.

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt, vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư quy định tại Nghị định này bao gồm các hành vi sau: Vi phạm quy định trong lĩnh vực quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; Vi phạm quy định trong hoạt động đầu tư tại Việt Nam và hoạt động đầu tư ra nước ngoài; Vi phạm quy định trong lĩnh vực quản lý đấu thầu; Vi phạm quy định trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã...

Mời Quý độc giả xem nội dung chi tiết tại đây:nghi_dinh_so_50-2016-nd-cp_HIYV.doc