Quý I/2019, ngành Thuế kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra trên 6.333 tỷ đồng


Kết thúc quý I/2019, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 8.089 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 9,28% kế hoạch năm 2019. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là trên 6.333 tỷ đồng.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.

Ngày 21/3/2019, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 238/QĐ-TCT về việc giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2019 cho toàn ngành Thuế. Theo đó, toàn ngành phấn đấu thu NSNN đạt 1.260.000 tỷ đồng, tăng 7,9% so với dự toán và tăng 9,9% so với thực hiện năm 2018.

Tại Quyết định, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo các Cục thuế tỉnh, thành phố căn cứ vào chỉ tiêu phấn đấu thu được giao, Cục thuế triển khai giao nhiệm vụ phấn đấu thu ngay trong đầu tháng 3/2019 cho các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện.

Theo thống kê mới nhất, kết thúc quý I/2019, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 8.089 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 9,28% kế hoạch năm 2019; kiểm tra được 61.425 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là trên 6.333 tỷ đồng. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 1.786,11 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 247,34 tỷ đồng; giảm lỗ là 4.299,62 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào NSNN là 842,1 tỷ đồng, đạt 47,15% số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra. 

Để đạt được kết quả trên, ngay từ những ngày đầu năm 2019, Tổng cục Thuế đã triển khai đề án trao đổi thông tin cấp Đăng ký kinh doanh - Đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông đối với người nộp thuế là hợp tác xã; đề án thực hiện công tác giám sát quản lý thanh tra, kiểm tra thuế; thanh, kiểm tra thuế điện tử; ứng dụng nhật ký thanh tra, kiểm tra trên cả nước.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các đơn vị tập trung hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến luật quản lý thuế; xây dựng và triển khai đề án rà soát, sửa đổi quy định về xử phạt vi phạm hành chính chậm nộp; xây dựng và triển khai đề án nhận nghĩa vụ thuế và công khai số thuế của một người nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; xây dựng phần mềm kiểm tra hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, phần mềm hỗ trợ công tác thanh, kiểm tra thuế; xây dựng cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Dự toán thu ngân sách năm 2019 của ngành Thuế được Quốc hội, Chính phủ giao là 1.168.100 tỷ đồng. Với mục tiêu năm 2019 là năm tăng tốc, bứt phá, góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020 theo chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Tổng cục Thuế tập trung, phấn đấu quyết liệt hoàn thành vượt mức 5% nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao.