Quý III/2016, VSD đã cấp 478 mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài

PV.

Đó là thông tin vừa được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) công bố về tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 9/2016 và quý III/2016 có nhiều chuyển biến tích cực.

 Tháng 9/2016, đã có thêm 128 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 18 tổ chức và 110 cá nhân được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.
Tháng 9/2016, đã có thêm 128 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 18 tổ chức và 110 cá nhân được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Theo đó, tính đến ngày 30/9/2016, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 19.752 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 3.062 nhà đầu tư tổ chức và 16.690 nhà đầu tư cá nhân.

Tính riêng trong tháng 9/2016, đã có thêm 128 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 18 tổ chức và 110 cá nhân được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

So sánh với số liệu cấp mã giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8 đã giảm 49 nhà đầu tư. Còn so sánh với cùng kỳ năm ngoái, số lượng nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch đã tăng thêm 31 nhà đầu tư.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 20 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 1 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Tính chung trong quý III/2016, VSD đã cấp 478 mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài và hủy 4 mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài.