Quyết liệt cải cách thủ tục hành chính thuế 6 tháng đầu năm

Nghi Thu

(Taichinh) - Quyết liệt triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2015, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cơ quan thuế trong cả nước đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) và người dân sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thực hiện các nghĩa vụ thuế.

Nhiều Cục Thuế đã tổ chức rất tốt công tác triển khai và có số lượng lớn DN trên địa bàn thực hiện khai thuế qua mạng đạt tỷ lệ 100%.. Nguồn: dangcongsan.vn
Nhiều Cục Thuế đã tổ chức rất tốt công tác triển khai và có số lượng lớn DN trên địa bàn thực hiện khai thuế qua mạng đạt tỷ lệ 100%.. Nguồn: dangcongsan.vn

Với quyết tâm đẩy mạnh cải cách TTHC thuế, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ, Tổng cục Thuế đã tham mưu trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 715/QĐ-BTC ngày 20/4/2015 về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP, bao gồm 18 nhóm nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, ngày 20/3/2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cũng đã ban hành Quyết định số 415/QĐ-TCT về Kế hoạch hành động đẩy mạnh cải cách TTHC, tăng cường quản lý thuế, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nội ngành, đồng hành cùng DN. Theo đó, 8 nhóm giải pháp với 77 đầu công việc cụ thể được triển khai thống nhất từ Trung ương đến cơ sở… Với đồng bộ những giải pháp như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2015, nỗ lực cải cách TTHC của ngành Thuế tiếp tục được cộng đồng DN và người dân đánh giá cao. Có thể điểm lại những điểm nhấn trong công tác này như sau:

Giảm thêm nhiều giờ “Nộp thuế”

Theo đó, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về Thuế Giá trị gia tăng (GTGT), hóa đơn, thuế tài nguyên và quản lý thuế. Việc sửa đổi các TTHC thuế đã giảm thêm 10 giờ của DN liên quan đến kê khai hoá đơn và kê khai, khấu trừ thuế GTGT. Hiện nay, cơ quan này cũng đang hoàn thiện trình Bộ Tài chính ký Thông tư về thuế TNDN và theo tính toán nếu thực hiện sửa đổi hoặc bãi bỏ các thủ tục kê khai thuế TNDN sẽ giảm thêm được trên 30 giờ cho người nộp thuế.

Bên cạnh việc sửa đổi các cơ chế, chính sách nêu trên Tổng cục Thuế cũng chủ động, tăng cường các giải pháp về quản lý thuế. Theo đó, ngành Thuế đã tích cực mở rộng áp dụng nộp thuế điện tử đối với các DN trên toàn quốc. Theo tính toán, giải pháp này góp phần giảm được trên 10 giờ, góp phần giảm số giờ nộp thuế cho người nộp thuế.

Thống kê từ các địa phương trong cả nước cho thấy, tính đến ngày 04/6/2015, Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63 Cục Thuế với trên 98% số DN tham gia. Nhiều Cục Thuế đã tổ chức rất tốt công tác triển khai và có số lượng lớn DN trên địa bàn thực hiện khai thuế qua mạng đạt tỷ lệ 100%. Bên cạnh đó, Hệ thống nộp thuế điện tử đã hoàn thành triển khai mở rộng tại 63 Cục Thuế và 20 hệ thống ngân hàng thương mại với số lượng 131.314 DN tham gia (đạt tỷ lệ 30% số DN); số tiền thuế đã nộp vào ngân sách qua hệ thống nộp thuế điện tử là trên 25.000 tỷ đồng…

Như vậy, với các giải pháp sửa đổi chính sách và quản lý thuế nêu trên, số giờ nộp thuế sẽ giảm tiếp được khoảng trên 50 giờ, đạt và vượt được mục tiêu mà Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ đã đề ra về việc giảm số giờ nộp thuế đối với người nộp thuế xuống dưới 121,5 giờ.

Hàng chục TTHC được tiếp tục rà soát, đề xuất đơn giản hóa và cắt giảm

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài chính về Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015 với mục tiêu rà soát giảm tối thiểu 10% số TTHC và đơn giản hóa tối thiểu 20% TTHC thuế, Tổng cục Thuế đã thực hiện rà soát, đơn giản hóa và đề xuất cắt giảm (bãi bỏ) 77 trong tổng số 443 TTHC thuế, trong đó có 12 thủ tục liên quan đến nhóm TTHC giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; 14 thủ tục quy định tại các Thông tư số 170/2011/TT-BTC, Thông tư số 52/2011/TT-BTC và Thông tư số 58/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính; 34 thủ tục liên quan đến nhóm TTHC về hóa đơn, biên lai,tem rượu và 17 TTHC thuế khác…

Ngoài ra, thực hiện phương án đơn giản hóa TTHC thuế ban hành kèm theo Quyết định số 509/QĐ-BTC ngày 19/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cũng đã rà soát 08 nội dung cần đơn giản hóa và đến nay đã thực thi, đơn giản hóa được 03 TTHC thuế quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các Cục Thuế tổ chức rà soát những TTHC thuế quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký để đề xuất kiến nghị sửa đổi. Kết quả cơ quan thuế đã rà soát hơn 400 TTHC, trong đó có 100 TTHC có nội dung liên quan đến quy định tại Điều 6 Nghị định 79/2007/NĐ-CP và đề xuất kiến nghị sửa đổi đối với 05 TTHC thuế.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đã thành lập các Ban Chỉ đạo và Tổ soạn thảo quy trình nghiệp vụ để rà soát tổng thể các quy trình, quy chế về chuyên môn nghiệp vụ quản lý thuế nhằm công khai minh bạch để người nộp thuế biết và theo dõi, giám sát. Kết quả đã rà soát đối với 70 quy trình, quy chế (có 60 quy trình, quy chế hiện có và 10 quy trình, quy chế đang xây dựng mới lần đầu), trong đó có 30 quy trình, quy chế liên quan trực tiếp đến người nộp thuế. Sau rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, Tổng cục Thuế đã hoàn thành 19 quy trình.

Đẩy mạnh kiểm soát TTHC

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC, Tổng cục Thuế đã trình Bộ ký ban hành 02 Quyết định công bố TTHC đối với 10 TTHC tại 02 Thông tư hướng dẫn về thuế. Ngoài ra, ngành Thuế cũng đã lập hồ sơ công bố TTHC để trình Bộ Tài chính đối với hồ sơ công bố TTHC mới, TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế và TTHC bãi bỏ tại 03 Thông tư hướng dẫn về thuế (Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC và Thông tư 176/2014/TT-BTC).

Hiện nay, các TTHC sau khi công bố đã được công khai dưới nhiều hình thức như đăng tải trên Trang tin điện tử của Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn); Trang tin điện tử của Cục Thuế (www.hcmtax.gov.vn; www.hanoi.gdt .gov.vn…) và thông qua hệ thống Tuyên truyền Hỗ trợ tại cơ quan thuế các cấp. Ngoài ra, các cục thuế địa phương cũng đã cũng phát hành miễn phí các ấn phẩm tuyên truyền về thuế dưới dạng tờ rơi, tờ gấp, sách hướng dẫn về các TTHC thuế…

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, từ nay đến cuối năm toàn ngành Thuế sẽ tiếp tục triển khai thực hiện rà soát, cắt giảm TTHC theo Quyết định số 715/QĐ-BTC của Bộ Tài chính. Đồng thời, sẽ đẩy mạnh triển khai công tác kiểm soát TTHC năm 2015 theo Quyết định số 86/QĐ-TCT về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC của Tổng cục Thuế năm 2015.

Với quyết tâm của toàn hệ thống thuế, cải cách TTHC chắc chắn sẽ tiếp tục trở thành điểm sáng, góp phần vào nỗ lực cải thiện và tăng sức hấp dẫn cho môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong bốn nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á được xếp hạng có mức độ thuận lợi về thuế đến năm 2020