Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ và tăng tỷ lệ thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước

PV.

Ngày 17/8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 1232/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ gắn với việc đảm bảo nguồn thu cho phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Đồng thời, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để tập trung vào những khâu, công đoạn then chốt của nền kinh tế. Chính phủ đã thể hiện quyết tâm từ nay đến năm 2020, một loạt doanh nghiệp nhà nước phải đẩy nhanh tiến độ và tăng tỷ lệ thoái vốn so với tỷ lệ tối thiểu hàng năm đã được phê duyệt.
Theo đó, tại Quyết định, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý việc thoái vốn sẽ được thực hiện theo Danh mục tại các công ty nông, lâm nghiệp và các công ty con và công ty liên kết của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chưa thực hiện cổ phần hóa.
Cụ thể, các doanh nghiệp thuộc: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội; Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn; Bệnh viện Giao thông vận tải; Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền hình số vệ tinh Việt Nam; Công ty Đầu tư Tháp truyền hình Việt Nam thực hiện theo Quyết định riêng của cấp có thẩm quyền.
Đồng thời, Chính phủ yêu cầu các đơn vị cơ quan chủ quản có tên trong danh mục phải quyết liệt tổ chức thực hiện thoái vốn theo tiến độ và tỷ lệ đã được phê duyệt tại Danh mục kèm theo Quyết định theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ thoái vốn nhà nước như Quyết định đã quy định.
Thêm vào đó, các bộ ngành địa phương phải lưu ý chủ động căn cứ tình hình thị trường và thực tế tại doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ và tăng tỷ lệ thoái vốn so với tỷ lệ tối thiểu hằng năm đã được phê duyệt; bổ sung thêm doanh nghiệp thực hiện thoái vốn sớm hơn nhưng đảm bảo hiệu quả, tính công khai, minh bạch.
Các bộ ngành địa phương kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trường hợp không thể thực hiện thoái vốn theo Quyết định này vì lý do khách quan (điều kiện thị trường không thuận lợi, tính đặc thù khách quan của từng Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).
Đặc biệt, nghiêm túc thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đối với các doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao theo quy định của pháp luật; Sau khi tiếp nhận Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước có trách nhiệm thực hiện thoái vốn theo Quyết định này.
Theo danh sách kèm theo Quyết định Chính phủ ban hành, danh mục thoái vốn sẽ thực hiện lần lượt trong các năm theo lộ trình sau:
Năm 2017 sẽ thực hiện thoái vốn tại 135 doanh nghiệp. Năm 2018 thực hiện thoái vốn tại 181 doanh nghiệp và 2019 sẽ thêm một số doanh nghiệp nằm tập trung tại các bộ Công thương, Giao thông vận Tải, Bộ Y tế…và một số địa phương.
Xem danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020 tại đây.