Cục Thuế Bắc Ninh:

Quyết tâm vượt khó, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước

Thùy Linh

8 tháng đầu năm 2023, do những khó khăn khách quan từ tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nên số thu ngân sách do Cục Thuế Bắc Ninh thực hiện đạt hơn 59% dự toán và thấp hơn so với cùng kỳ. Nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được Cục Thuế đề ra để phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ước thực hiện 8 tháng đầu năm 2023 là 14.110 tỷ đồng.
Tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ước thực hiện 8 tháng đầu năm 2023 là 14.110 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Cục Thuế Bắc Ninh, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ước thực hiện 8 tháng đầu năm 2023 là 14.110 tỷ đồng, đạt 59,2% dự toán, bằng 96,1% so cùng kỳ.

Trong đó: Tổng thu từ thuế, phí là 13.910 tỷ đồng (đạt 66,9% dự toán, bằng 102,8% so cùng kỳ); Thu tiền sử dụng đất là 174 tỷ đồng (đạt 5,8 % dự toán, bằng 15,5% so cùng kỳ); Các khoản thu khác là 26 tỷ đồng (đạt 76,5 % dự toán, bằng 92,7% so cùng kỳ).

Theo ông Nguyễn Hữu Trường - Phó Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh, 8 tháng đầu năm 2023, bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, áp lực lạm phát, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn trên nhiều lĩnh vực, nhất là xuất khẩu, thương mại, đầu tư, tài chính, tiền tệ, tỷ giá, lãi suất. Bên cạnh đó, các chuỗi cung ứng bị đứt gãy, thu hút FDI bị ảnh hưởng do đầu tư toàn cầu sụt giảm; cạnh tranh trên thị trường quốc tế gia tăng... Đặc biệt là tình hình tiêu thụ sản phẩm smartphone của Tập đoàn Samsung bị giảm sâu đã tác động rõ rệt, hiện hữu và ảnh hưởng xấu đến kinh tế của Tỉnh.

Lường trước khó khăn, ngay từ những ngày đầu năm, Cục Thuế Tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp thu để phấn đấu đạt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước ở mức cao nhất như: Tổ chức đôn đốc thu ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm; tập trung xử lý thu hồi các khoản thuế nợ đọng lớn, kéo dài, đôn đốc kịp thời nộp ngân sách nhà nước; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc người nộp thuế chấp hành kê khai, nộp thuế theo đúng quy định...

Chính vì vậy, số thu từ thuế, phí vẫn đảm bảo dự toán và tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, thu tiền sử dụng đất đạt thấp đã kéo tổng thể thu nội địa của tỉnh Bắc Ninh xuống thấp hơn so với cùng kỳ. Do những khó khăn trong công tác xác định giá khởi điểm về đấu giá quyền sử dụng đất các dự án nên việc hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất là nhiệm vụ rất lớn và nặng nề.

Phó Cục trưởng Nguyễn Hữu Trường cho biết, để có thể phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023, trong những tháng cuối năm, Cục Thuế Bắc Ninh sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế; phát hiện xử lý kịp thời người nộp thuế có rủi ro cao về thuế, về hóa đơn để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời. Cục Thuế Bắc Ninh phấn đấu tăng thu qua thanh tra, kiểm tra (trên 400 tỷ đồng).

Cùng với đó, Cục Thuế cũng sẽ tăng cường quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; đôn đốc thu ngay các khoản nợ mới phát sinh, tránh tình trạng để tuổi nợ dài gây khó khăn trong việc thu nợ thuế; xử lý các khoản nợ không có khả năng thu hồi; tăng cường việc thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu nợ vào ngân sách nhà nước, phấn đấu tỷ lệ nợ trên tổng thu ngày 31/12/2023 dưới 5%.

Một nhiệm vụ quan trọng khác sẽ được Cục Thuế Bắc Ninh tập trung thực hiện đó là triển khai đôn đốc thu nộp kịp thời (trên 95%) số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP vào ngân sách nhà nước đến hạn nộp (ước trên 1.400 tỷ đồng).

Cục Thuế Bắc Ninh cũng sẽ tăng cường chống thất thu đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, thông qua việc phối hợp với các đơn vị công chứng nhằm giảm tình trạng công chứng treo, công chứng không phù hợp với giá thực tế chuyển nhượng.

Đặc biệt, ông Nguyễn Hữu Trường cho biết, Cục Thuế Bắc Ninh sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu quản lý thuế, phù hợp theo chủ trương của ngành Thuế; rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức toàn Ngành phù hợp năng lực, yêu cầu nhiệm vụ và chủ trương công tác cán bộ của ngành Thuế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ.