Ra quyết định truy thu 3.090 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

PV.

Đó là số liệu tính đến ngày 15/11/2016 vừa được Tổng cục Hải quan cung cấp tại buổi họp báo chuyên đề “Công tác thu ngân sách ngành Hải quan năm 2016" tổ chức chiều 24/11/2016.

Đến ngày 15/11/2016, toàn ngành Hải quan đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 8.311 cuộc. Nguồn: internet
Đến ngày 15/11/2016, toàn ngành Hải quan đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 8.311 cuộc. Nguồn: internet

Tổng cục Hải quan cho biết, đến ngày 15/11/2016, toàn ngành Hải quan đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 8.311 cuộc, trong đó có 1.157 cuộc kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan (bằng 101% so với cùng kỳ năm 2015), đạt 86% chỉ tiêu được giao.

Cơ quan Hải quan cũng đã ra quyết định truy thu 3.090 tỷ đồng (tăng 94% so với cùng kỳ năm 2015), đã thực thu vào ngân sách nhà nước 2.032 tỷ đồng (tăng 30% so cùng kỳ năm 2015), đạt 73% chỉ tiêu được giao.

Theo đại diện lãnh đạo Tổng cục Hải quan, ngay từ đầu năm, cơ quan này đã có Công văn 3930/TCHQ-KTSTQ ngày 11/5/2016 giao chỉ tiêu kiểm tra sau thông quan đến từng cục Hải quan tỉnh, thành phố yêu cầu tập trung kiểm tra các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp lớn, các mặt hàng, nhóm mặt hàng có dấu hiệu vi phạm, có mức độ rủi ro cao, kiểm tra sau thông quan về trị giá hải quan của các tờ khai trong thời hạn 60 ngày tại các Cục Hải quan lớn, từ đó báo cáo đề xuất chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra trị giá, rà soát, sửa đổi Danh mục rủi ro về giá.