Thu từ kiểm tra sau thông quan đạt kết quả tích cực

Theo baohaiquan.vn

Với nhiều nỗ lực, Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu (BR-VT) đã hoàn thành sớm chỉ tiêu thu từ kiểm tra sau thông quan (KTSTQ).

CBCC Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu kiểm tra giám sát hàng hóa XNK. Nguồn: PV.
CBCC Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu kiểm tra giám sát hàng hóa XNK. Nguồn: PV.

Theo Cục Hải quan BR-VT, trong năm 2016, đơn vị được giao thực hiện tối thiểu 35 cuộc KTSTQ tại trụ sở người khai hải quan với số thu ngân sách 20 tỉ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong tình hình còn nhiều khó khăn, ngay từ đầu năm lãnh đạo Cục và lãnh đạo Chi cục KTSTQ đã khẩn trương chỉ đạo các cán bộ, công chức trong đơn vị triển khai thu thập, phân tích xử lí thông tin, đánh giá DN, đưa ra nhận định ban đầu để xây dựng kế hoạch kiểm tra, xây dựng các phương án, tìm biện pháp nghiệp vụ KTSTQ phù hợp và hiệu quả nhất.

Trong những năm gần đây, Cục Hải quan BR-VT luôn đạt kết quả cao về số thu từ KTSTQ. Trong đó, năm 2014, đạt trên 57 tỉ đồng, tăng 160% so với chỉ tiêu được giao (22 tỉ đồng); năm 2015 đạt 36,5 tỉ đồng, tăng gần 22% so với chỉ tiêu giao (30 tỉ đồng). Trong năm 2016, dự kiến số thu từ công tác KTSTQ sẽ đạt khoảng 28 tỉ đồng.

Kết quả, tính đến ngày 15-10 -2016, Chi cục KTSTQ, Cục Hải quan BR-VT đã tiến hành kiểm tra và kết luận 33 cuộc kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan và 15 cuộc kiểm tra tại trụ sở cơ quan Hải quan. Số thuế ấn định (bao gồm cả tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp) là trên 23 tỉ đồng, tăng 17% so với chỉ tiêu được giao. Đáng chú ý là trong năm qua trong quá trình thực hiện KTSTQ tại các DN, Chi cục đã phát hiện được một số trường hợp DN vi phạm có số thuế truy thu tương đối lớn. Điển hình, có DN có số truy thu và phạt chậm lên tới 8 tỉ đồng.

Theo ông Thái Hoài Nam, Chi cục trưởng Chi cục KTSTQ, hoạt động KTSTQ tại đơn vị cũng đang gặp không ít khó khăn do hàng hoá làm thủ tục XNK trên địa bàn không đa dạng về mặt hàng, trong đó chủ yếu là hàng hoá phục vụ cho hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí được hưởng ưu đãi đặc biệt.

Bên cạnh đó, quy mô các DN trên địa bàn chủ yếu là DN vừa và nhỏ. Trong các năm qua, Chi cục cũng đã thực hiện nhiều cuộc KTSTQ dẫn đến số DN chưa được kiểm tra còn lại không nhiều.

Với những đặc thù nêu trên, dự báo việc thực hiện KTSTQ trong năm tới sẽ gặp khó khăn về số thu do các DN có độ rủi ro cao ngày càng ít. Bên cạnh đó, ý thức tuân thủ pháp luật của DN cũng ngày càng được nâng cao.

Cũng theo ông Thái Hoài Nam, thực tế KTSTQ trong thời gian qua tại Cục Hải quan BR-VT cho thấy, các sai phạm chủ yếu mà đơn vị phát hiện trong quá trình thực hiện KTSTQ tại DN phần lớn đều do DN vô tình vi phạm do không nắm rõ về chính sách hoặc có sơ suất trong quá trình khai báo về hoạt động sản xuất, kinh doanh với các sai phạm chủ yếu như khai sai mã số, khai sai đối tượng miễn thuế, chênh lệch nguyên liệu gia công, sản xuất XK… dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.

Khi cơ quan Hải quan kiểm tra phát hiện có sai phạm, hầu hết các DN đều nghiêm túc chấp hành các quyết định xử lý vi phạm của cơ quan Hải quan. Bên cạnh đó, cùng với việc kiểm tra để đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của DN, hoạt động KTSTQ của Cục Hải quan BR-VT còn hướng đến việc đưa các DN vào hoạt động ngày càng tốt hơn, chuyên nghiệp hơn, do vậy, cùng với việc kiểm tra, các cán bộ, công chức Hải quan còn hướng dẫn DN thực hiện đúng theo các quy định, chính sách, nhờ đó ý thức tuân thủ pháp luật của DN cũng ngày càng được nâng cao.

Để chuẩn bị tốt cho kế hoạch KTSTQ năm 2017, Chi cục trưởng Chi cục KTSTQ Thái Hoài Nam cho biết, trong năm sau, Chi cục sẽ tập trung kiểm tra theo chuyên đề đối với hàng hoá trọng điểm, hàng có thuế suất cao, hàng thuộc đối tượng miễn kiểm tra, hàng đầu tư và các loại hình gia công sản xuất, XK, DN có kim ngạch XNK cao.

Bên cạnh đó, Chi cục sẽ tăng cường thu thập thông tin, chú trọng thêm thông tin từ các bộ, ngành khác. Đồng thời, tiến hành xử lí thông tin đánh giá DN để đưa ra nhận định ban đầu bám sát tình hình nhằm xây dựng kế hoạch kiểm tra và các phương án kiểm tra, biện pháp nghiệp vụ phù hợp và hiệu quả nhất để tiến hành KTSTQ.

Ngoài ra, đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với các Chi cục nhằm đẩy mạnh công tác KTSTQ tại trụ sở cơ quan Hải quan có hiệu quả, nâng cao nghiệp vụ của công chức làm công tác KTSTQ tại Chi cục; tiếp tục phối hợp tốt với tổ đốc thu của Cục, các Chi cục và các cơ quan liên quan khác nhằm thu hồi tiền thuế ấn định được từ KTSTQ về cho ngân sách.