Rà soát thủ tục kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu

PV.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa giao các bộ liên quan phối hợp với cơ quan chức năng rà soát, thống nhất Danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành theo hướng không chồng chéo và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 6/2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chỉ đạo các Bộ, ban ngành rà soát thủ tục kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu, trong tháng 6/2017, phải hợp nhất văn bản có tên khác nhau nhưng cùng bản chất, không cản trở doanh nghiệp hoạt động kinh doanh.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ quản lý chuyên ngành liên quan khẩn trương ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành tại khâu thông quan theo đúng nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017.

Các Bộ quản lý chuyên ngành liên quan chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Tài chính, Tư pháp và cơ quan liên quan rà soát, làm rõ căn cứ pháp lý và mục đích, yêu cầu quản lý của từng loại chứng từ quản lý, kiểm tra chuyên ngành.

Trường hợp xác định những loại chứng từ có tên gọi khác nhau nhưng bản chất nội dung kiểm tra tương tự nhau thì sửa đổi, điều chỉnh theo hướng thống nhất dùng một loại chứng từ để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Văn bản nêu rõ, theo chức năng nhiệm vụ, các Bộ phải rà soát toàn bộ các giấy phép kiểm tra chuyên ngành, không gây phiền hà cho doanh nghiệp và giải quyết những chồng chéo, bất hợp lý của giấy phép kiểm tra chuyên ngành cho doanh nghiệp mà các phương tiện truyền thông, doanh nghiệp đã nêu tên gần đây.

Trước đó, Bộ Tài chính được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao đánh giá, rà soát việc thực hiện kiểm tra chuyên ngành, tìm hiểu thực tế hiện tượng các mặt hàng xuất nhập khẩu hiện đang phải thực hiện cùng lúc nhiều thủ tục, cấp nhiều chứng từ kiểm tra chuyên ngành nhưng có nội dung như nhau.

Hiện nay, kiểm tra chuyên ngành diễn ra ở nhiều Bộ ngành, ở nhiều mặt hàng khác nhau và còn có sự chồng chéo trong quản lý và kiểm tra chuyên ngành. Nhiều mặt hàng nhập khẩu phải cùng lúc chịu nhiều hình thức quản lý, kiểm tra chuyên ngành do một Bộ hoặc nhiều Bộ quy định.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, việc nhiều bộ, ngành áp dụng cùng lúc nhiều chế độ, phương thức quản lý khác nhau đối với một mặt hàng xuất nhập khẩu không chỉ gây khó khăn cho doanh nghiệp mà còn gây khó khăn cho chính cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thông quan hàng hóa.

Bộ Tài chính đã đề ra hướng xử lý là đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian kiểm tra; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm; bãi bỏ hoặc đơn giản hóa thủ tục công bố hợp quy đối với hàng hóa nhập khẩu...

Bộ Tài chính cũng cho biết, tính đến nay, chưa có Bộ nào ban hành Danh mục hàng hóa theo hướng rút gọn mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành tại khâu thông quan.