Năm 2016, giảm tối thiểu thêm 10% thủ tục hành chính thuế

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Năm 2016, Bộ Tài chính cho biết sẽ thực hiện rà soát giảm tối thiểu 10%, đơn giản hóa tối thiểu 20% số thủ tục hành chính thuế. Đồng thời sửa đổi, bổ sung 100% quy trình liên quan đến kê khai, nộp thuế của người nộp thuế.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính vừa báo cáo Chính phủ về kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016.

Giảm thêm trên 50 giờ nộp thuế

Báo cáo Chính phủ, Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2015 đã thực hiện rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thuế để cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC), giảm số giờ tuân thủ về thuế cho người dân và doanh nghiệp (DN). Kết quả, số giờ nộp thuế đã giảm tiếp được khoảng trên 50 giờ (năm 2014 đã giảm được 370 giờ); đạt và vượt mục tiêu mà Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ đã đặt ra về việc giảm số giờ nộp thuế đối với người nộp thuế xuống dưới 121,5 giờ trong năm 2015.

Cùng với đó, tính đến 25/12/2015, Tổng cục Thuế đã cắt giảm 63 TTHC, đơn giản hoá 50 TTHC, như vậy sau khi rà soát, lĩnh vực thuế hiện chỉ còn 385 TTHC (thời điểm 30/6/2015 là 443 TTHC). Đồng thời, ngành Thuế đã thực hiện khai thuế qua mạng Internet đối với 98,95% số DN đang thuộc diện quản lý thuế, trong đó, nhiều cục thuế đã tổ chức tốt công tác triển khai và có số lượng lớn DN trên địa bàn thực hiện khai thuế qua mạng đạt tỷ lệ 100%.

Đồng thời, đã ký kết thoả thuận với 45 ngân hàng thương mại để triển khai nộp thuế điện tử tại 63 địa phương trong cả nước, tính đến ngày 25/12/2015 đã có hơn 93,1% DN đăng ký tham gia nộp thuế điện tử với số tiền đã nộp vào NSNN từ đầu năm 2015 đến nay là hơn 146.500 tỷ đồng.

Cùng với cơ quan Thuế, Tổng cục Hải quan đã rà soát và chuẩn hóa Bộ TTHC lĩnh vực hải quan, gồm: 23 thủ tục mới; thay thế 128 thủ tục; bãi bỏ 84 thủ tục; giữ nguyên 13 thủ tục. Đã thực hiện rà soát đối với 04 nhóm TTHC liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu nhằm đơn giản hóa TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hải quan.

Bên cạnh đó, với việc tiếp tục triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS, hiện 100% các quy trình thủ tục hải quan cơ bản đã được tự động hóa trên phạm vi toàn quốc. 100% cục hải quan và 100% chi cục, 60,4 nghìn DN (chiếm 99,56%) tham gia thực hiện thủ tục hải quan qua Hệ thống VNACCS/VCIS; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 285,6 tỷ USD; tổng số tờ khai xuất nhập khẩu đạt 7,21 triệu tờ; bộ phận Helpdesk đã tiếp nhận và xử lý khoảng 30.878 câu hỏi (bao gồm cả email và điện thoại).

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan đã thực hiện thu thuế xuất nhập khẩu bằng phương thức điện tử với 25 ngân hàng thương mại, chiếm khoảng 64% số thu ngân sách. Cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối chính thức với 9 Bộ, với tổng số hồ sơ xử lý là 20.591 (tính từ 1/1/2015 đến 15/11/2015).

Đồng thời, thực hiện triển khai và tăng cường hiệu quả trong việc áp dụng quản lý rủi ro đối với hoạt động nghiệp vụ trước, trong và sau thông quan, tiến hành 1 cuộc đo thời gian giải phóng hàng.Triển khai địa điểm kiểm tra chuyên ngành đầu tiên trên cả nước tại khu vực Hải Phòng, Hà Nội và sẽ triển khai thực hiện đầu tháng 1/2016 tại cửa khẩu TP Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Quảng Ninh...

Để nhanh chóng đưa các nội dung cải cách TTHC đi vào cuộc sống, cũng trong năm 2015, cơ quan Thuế đã rà soát 70 quy trình, quy chế, trong đó có 30 quy trình, quy chế liên quan trực tiếp đến người nộp thuế. Tính đến ngày 25/12/2015, Tổng cục Thuế đã ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung 43 quy trình, quy chế.

Tổng cục Hải quan đã thực hiện rà soát 224 TTHC, các quy định liên quan đến lĩnh vực hải quan mà trong thành phần hồ sơ có yêu cầu Phiếu lý lịch tư pháp. Qua rà soát, không có thủ tục nào theo yêu cầu của Bộ Tư pháp. Đồng thời đề xuất phương án đơn giản hóa đối với 11 TTHC liên quan đến quản lý biên giới trong xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu cảng biển và cửa khẩu biên giới đất liền thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Công khai, minh bạch pháp luật thuế, hải quan

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, Bộ Tài chính cho biết sẽ đẩy mạnh việc triển khai nộp thuế điện tử, phấn đấu tiến tới đạt 90% về cả 03 chỉ tiêu: số DN đang quản lý thuế trên địa bàn; số chứng từ nộp thuế; số tiền thuế thu được trên địa bàn quản lý.

Cùng với đó là triển khai thực hiện quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra, thực hiện hoàn thuế điện tử, giám sát chặt chẽ tình hình hoàn thuế, hỗ trợ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, khiếu nại của DN. Triển khai áp dụng quản lý rủi ro đầy đủ, hiệu quả trong các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan theo các quy định của Luật Hải quan.

Đồng thời, nghiên cứu xây dựng các đề án hiện đại hoá thủ tục đối với cá nhân như: Khai, nộp thuế điện tử đối với cá nhân; lệ phí trước bạ khi đăng ký ôtô, xe máy; nộp thuế điện tử các khoản thu từ bất động sản (thuế TNCN, lệ phí trước bạ...); ủy nhiệm cho tổ chức kinh tế thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; hoá đơn điện tử; kết nối thông tin giữa cơ quan thuế với cơ quan tài nguyên môi trường.

Duy trì vận hành Hệ thống VNACCS/VCIS và các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thực hiện thủ tục hải quan điện tử, thanh toán điện tử, các thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia ổn định, an toàn 24/7...

Cũng trong năm 2016, Bộ Tài chính cho biết sẽ thực hiện rà soát giảm tối thiểu 10% số TTHC thuế, đơn giản hóa tối thiểu 20% số TTHC thuế; sửa đổi, bổ sung 100% quy trình liên quan đến kê khai, nộp thuế của người nộp thuế.

Công khai, minh bạch pháp luật thuế, hải quan và kết quả hoạt động thuế, hải quan: hoàn thiện hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động thuế, hải quan, xây dựng, thực hiện chỉ số đánh giá thời gian trung bình giải phóng hàng, chỉ số về sự hài lòng của khách hàng đối với hoạt động thuế, hải quan; tổ chức định kỳ hoạt động đối thoại giữa thuế, hải quan - DN; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống vị trí việc làm, xác định biên chế và xây dựng khung năng lực theo vị trí việc làm của hai ngành Thuế, Hải quan. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực thuế, hải quan với số lượng phù hợp, chất lượng cao, chuyên nghiệp, chuyên sâu, hoạt động minh bạch, hiệu quả; tương thích, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, hiện đại hóa nghiệp vụ hải quan./.

Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 yêu cầu năm 2016 phấn đấu đạt mức ASEAN-4 về cải cách hành chính thuế đối với 3 nhóm chỉ tiêu mới là: Kiểm tra trước hoàn thuế; thực hiện quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời hạn và kết quả xử lý những khiếu nại về thuế.

Còn tại Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015, Chính phủ đã yêu cầu đối với Tống cục Thuế trọng tâm là tổ chức triển khai thực hiện hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc; trong đó cơ quan thuế hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế; tiếp tục triển khai dịch vụ nộp thuế qua mạng, hoàn thuế điện tử và phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai dịch vụ nộp thuế đất đai, lệ phí trước bạ, hộ cá nhân qua mạng. Nâng cao hiệu quả hệ thống Hải quan điện tử, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và kết nối cơ chế một cửa ASEAN./.