Tổng cục Hải quan giải đáp vướng mắc về kiểm tra chuyên ngành

Theo baohaiquan.vn

Tổng cục Hải quan vừa trả lời về một số vướng mắc liên quan đến hàng hóa XNK thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Liên quan đến vướng mắc thông quan hàng hóa thuộc đối tượng kiểm dịch từ nước ngoài gửi kho ngoại quan, Cục Hải quan Long An cho biết, tại đơn vị phát sinh trường hợp quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, nhưng DN chưa xuất trình Giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành (Giấy thông báo kết quả kiểm tra) để cơ quan Hải quan hoàn thành thủ tục thông quan theo quy định tại Điểm a.4, Khoản 1, Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015.

Lý do, DN (chủ kho ngoại quan) là DN 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, khi NK lô hàng cá ba sa nguyên con đông lạnh (thuộc đối tượng kiểm dịch thủy sản) từ nước ngoài, DN kho ngoại quan đã thay mặt chủ hàng thực hiện đăng ký kiểm dịch, đồng thời cơ quan Kiểm dịch (Cơ quan Thú y vùng VI) cho phép DN mang hàng về kho ngoại quan để bảo quản. Tuy nhiên, vì DN kho ngoại quan không phải là chủ hàng nên cơ quan Kiểm dịch không cấp Giấy thông báo kết quả kiểm tra.

Mặt khác, Hải quan Long An lý giải, theo quy định tại Điều 61 Luật Hải quan 2014 thì hàng hóa gửi kho ngoại quan được phép lưu kho đến 2 năm (nếu được Cục trưởng Cục Hải quan quản lý kho ra Quyết định cho gia hạn), trong khi đó, Giấy thông báo kết quả kiểm tra chỉ có liệu lực 2 tháng kể từ ngày cấp.

Do đó, trong trường hợp khi làm thủ tục NK hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan, DN cung cấp Giấy thông báo kết quả kiểm tra để cơ quan Hải quan hoàn thành thủ tục nhập hàng vào kho ngoại quan, nhưng nếu sau 2 tháng, kể từ khi hàng hóa gửi kho ngoại quan, chủ hàng hóa mới có nhu cầu NK hàng hóa vào nội địa để tiêu thụ (vì sau 2 tháng mới tìm được đối tác để bán hàng); lúc này DN NK phải đăng ký kiểm dịch lại (do Giấy thông báo kết quả kiểm tra đã hết hiệu lực), đây là điều bất hợp lý do cùng một lô hàng nhưng kiểm dịch hai lần, làm mất thời gian, phát sinh chi phí và những thủ tục hành chính không cần thiết, gây phiền hà cho DN.

Cục Hải quan Long An cho biết, đơn vị đang lúng túng bởi, DN kho ngoại quan có phải cung cấp Giấy thông báo kết quả kiểm tra đối với lô hàng cá basa nguyên con đông lạnh từ nước ngoài nhập vào kho ngoại quan để làm thủ tục thông quan theo quy định hay không?

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn tại Công văn số 7082/TCHQ-GSQL ngày 31/7/2015. Theo đó, căn cứ quy định tại Điều 23, 24 Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT và Công văn số 369/TY-KD thì DN NK thủy sản, sản phẩm thủy sản gửi kho ngoại quan hoặc xuất kho ngoại quan ra nước ngoài phải khai báo và làm thủ tục kiểm dịch theo quy định.

Trường hợp hàng hóa từ kho ngoại quan đưa vào thị trường nội địa hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan: Cơ quan Hải quan kiểm tra thời hạn Giấy chứng nhận kiểm dịch do người khai hải quan đã nộp trước đây khi làm thủ tục NK để gửi kho ngoại quan.

Nếu Giấy chứng nhận kiểm dịch còn thời hạn hiệu lực thì không yêu cầu DN phải làm thủ tục kiểm dịch, trường hợp Giấy chứng nhận hết thời thời hạn hiệu lực thì yêu cầu DN phải khai báo để kiểm dịch gia hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm dịch.

Cũng theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP và Khoản 3, Điều 3, Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT thì thực phẩm NK (gồm thủy sản, sản phẩm thủy sản dùng làm thực phẩm) từ nước ngoài gửi kho ngoại quan được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm; trường hợp hàng hóa đưa vào thị trường nội địa tiêu thụ thì phải đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm theo quy định.

Tuy nhiên, với trường hợp vướng mắc cụ thể mà Cục Hải quan Long An nêu Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, do thời hạn của Giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên ngành chỉ có thời hạn 45 ngày, nếu khi đưa ra kho ngoại quan giấy này vẫn còn thời hạn thì không yêu cầu cấp mới, trường hợp quá thời hạn thì phải xuất trình giấy mới theo quy định.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam phản ánh, theo quy định tại Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011, Quyết định 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ thì mặt hàng động cơ điện phải thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Tuy nhiên hiện nay tại địa bàn quản lý Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam phát sinh nhiều trường hợp DN NK một số mặt hàng nhỏ lẻ là động cơ điện để lắp đặt hoặc thay thế cho máy móc thiết bị phục vụ sản suất.

Hải quan Quảng Nam cho rằng, trường hợp này hàng hóa không lưu thông trên thị trường, nếu phải thực hiện thủ tục thử nghiệm hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng làm kéo dài thời gian thông quan hàng hóa, gây khó khăn cho DN? Do đó, đơn vị đề nghị Tổng cục Hải quan sớm có hướng dẫn để tháo gỡ khó khăn cho DN.

Để có cơ sở hướng dẫn DN liên quan đến nội dung những mặt hàng nhỏ lẻ như động cơ điện, không lưu thông trên thị trường phải thực hiện kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu, Tổng cục Hải quan đã kiến nghị Bộ Công Thương tại công văn số 8428/TCHQ-GSQL ngày 16/9/2015 sớm có phương án hướng dẫn để cơ quan Hải quan thực hiện được thống nhất.

Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, tại công văn số 2125/TCNL-KHCN ngày 19/10/2015, Tổng cục Năng lượng đã có ý kiến rõ tại Điểm 3, theo đó các mặt hàng đó đều phải thực hiện kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu theo quy định, không phụ thuộc vào mục đích sử dụng của khách hàng.

Liên quan đến vướng mắc đối với hàng hóa phải kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT mà các Cục Hải quan Đà Nẵng, Bình Phước nêu, theo Tổng cục Hải quan, các nội dung liên quan đến cơ quan chuyên ngành: Quy định thủ tục, trình tự kiểm tra đối với hàng hóa phải kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT đề nghị đơn vị hướng dẫn DN liên hệ với Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT để được hướng dẫn cụ thể.

Riêng vấn đề DN nêu vướng mắc xung quanh nội dung của Công văn số 10024/BTC-TCT quy định hàng XK vật liệu xây dựng, phân bón, nông lâm thủy sản phải kiểm tra 100% nghĩa là DN XK luồng Đỏ, Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của DN để báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫn.

Nhằm đưa ra giải pháp quan trọng để cải cách, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt là cụ thể hóa các mục tiêu đặt ra trong Đề án giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 2026/QĐ-TCHQ ngày 17/11/2015.

Tổng cục Hải quan đã và đang triển khai một số địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung cho các lực lượng kiểm tra chuyên ngành ngay tại các cửa khẩu quốc tế đường hàng không (Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng); Cửa khẩu đường biển quốc tế khu vực Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; Cửa khẩu đường bộ quốc tế, cửa khẩu chính tại các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, để thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa NK có nguy cơ về dịch bệnh, truyền nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, an ninh xã hội và môi trường.