Sàn UPCOM chào đón 2 tân binh xây dựng

PV.

Ngày 20/7/2017, 110 triệu cổ phiếu của TCT Xây dựng số 1 – CTCP (MCK: CC1) và 5,5 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO (MCK: LMI) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với tổng giá trị đăng ký giao dịch lên tới 1.155 tỷ đồng.

Tổng công ty Xây dựng số 1 đã chính thức lên sàn.
Tổng công ty Xây dựng số 1 đã chính thức lên sàn.

Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP 

Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) trực thuộc Bộ Xây dựng được thành lập từ năm 1979 trên cơ sở hợp nhất 3 công ty: Công ty xây dựng số 8, Công ty xây dựng số 10 và Công ty phát triển đô thị và khu công nghiệp. Năm 2016, Tổng công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP với vốn điều lệ 1.100 tỷ đồng, trong đó Bộ Xây dựng nắm giữ 40,53%, CTCP Đầu tư Xây dựng Tuần Lộc nắm giữ 19% và 3 cổ đông khác nắm giữ tổng cộng 38,8% vốn cổ phần.

Mã chứng khoán: CC1

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 110.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 1.100.000.000.000 đồng

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 14.200 đồng/cổ phiếu

Hoạt động kinh doanh chính của CC1 là xây dựng công trình kỹ thuật như xây lắp công nghiệp và dân dụng, các công trình năng lượng, hạ tầng giao thông… Đây là ngành nghề truyền thống và là thế mạnh của công ty, luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh thu của CC1 trong những năm gần đây (trên 53%). Công ty đã trở thành nhà thầu xây dựng cho những dự án xây lắp trọng điểm quốc gia trong tất cả các phương thức từ nhà thầu chính, tổng thầu EPC đến các hình thức BOT, BT, BOO.

Các công trình/dự án tiêu biểu của TCT gồm có: các công trình năng lượng phía Nam Việt Nam như nhà máy Thủy điện Trị An, Thác Mơ, Hàm Thuận – Đa Mi, các nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ, Ô Môn, Nhơn Trạch 1…; các công trình giao thông lớn: cầu Thủ Thiêm bắt qua sông Sài Gòn, cầu Văn Thánh 2…

Kết quả kinh doanh năm 2015 - 2016

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2015

Giai đoạn 1/1/2016 – 31/10/2016

Giai đoạn 1/11/2016 – 31/12/2016

Vốn CSH

2.213

1.734

1.769

Doanh thu thuần

5.593

5.550

1.033

Lợi nhuận sau thuế

297,8

154,8

56,3

Giá trị sổ sách (VNĐ/CP)

-

-

13.757

                                                           Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và 2016

Trong thời gian tới, Tổng công ty sẽ tập trung phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành xây dựng với 3 ngành kinh doanh cốt lõi (xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, sản xuất vật liệu xây dựng và đầu tư kinh doanh các dự án hạ tầng giao thông) cùng với 2 ngành nghề liên quan hỗ trợ (tư vấn xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản).

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017 - 2018

Chỉ tiêu

Năm 2017

Năm 2018

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

4.664

4.963

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

110

152

Tỷ lệ LNST/DTT (%)

2,36

3,06

Tỷ lệ LNST/VĐL (%)

10

10,13

Cổ tức (%)

7,5

7,6

                                             Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

CTCP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO

Mã chứng khoán: LMI

- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 5.500.000 cổ phiếu

- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 55.000.000.000 đồng

- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 14.300 đồng/cổ phiếu