Sắp áp dụng mức thu mới về phí thẩm định cấp phép trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Hà Anh

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 41/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

Phí thẩm định xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc, mỹ phẩm áp dụng mức thu 1,6 triệu đồng/hồ sơ.
Phí thẩm định xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc, mỹ phẩm áp dụng mức thu 1,6 triệu đồng/hồ sơ.

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, gồm: Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm. Cụ thể, phí thẩm định xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc, mỹ phẩm áp dụng mức thu 1,6 triệu đồng/hồ sơ;

Phí thẩm định cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc áp dụng mức thu 11 triệu đồng/hồ sơ; phí thẩm định cấp giấy đăng ký lưu hành nguyên liệu làm thuốc, vị thuốc cổ truyền có mức thu là 5,5 triệu đồng..

Bên cạnh mức thu trên, Thông tư quy định cụ thể mức thu phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

Theo đó, phí thẩm định điều kiện sản xuất mỹ phẩm cấp giấy chứng nhận cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn CGMP - ASEAN là 30 triệu đồng/cơ sở; Phí thẩm định điều kiện và đánh giá đáp ứng thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, vị thuốc cổ truyền (GMP) (đánh giá đáp ứng, đánh giá duy trì, đánh giá kiểm soát thay đổi tại cơ sở) có mức thu là 30 triệu đồng/cơ sở...

Phí thẩm định điều kiện và đánh giá đáp ứng thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP) (đánh giá đáp ứng, đánh giá duy trì, đánh giá kiểm soát thay đổi tại cơ sở) có mức là 21 triệu đồng/cơ sở…

Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ, định mức chi.

Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, được để lại 70% số tiền phí thu được và nộp 30% vào ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2023.