Sắp có phương án xử lý 12 dự án yếu kém

Theo baochinhphu.vn

Vụ Kế hoạch chủ trì, lập báo cáo tổng thể về 12 dự án, báo cáo lãnh đạo Bộ Công Thương trước ngày 10/2/2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng sau cuộc họp mới đây của Ban chỉ đạo Bộ Công Thương xử lý các vấn đề tồn tại ở các dự án lớn chậm tiến độ, kém hiệu quả.

Bộ Công Thương cho biết, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty tiến hành rà soát lại các phương án xử lý, giải quyết các khó khăn tồn tại của dự án, doanh nghiệp và từ đó đề xuất phương án khả thi nhất để báo cáo Ban chỉ đạo Bộ Công Thương.

Trong phương án đề xuất cần đưa ra các kiến nghị đề xuất tập trung vào cơ chế tài chính, tiền tệ; cơ chế giải pháp về thị trường; cơ chế giải pháp về quản trị doanh nghiệp. Hoàn thành báo cáo và gửi về Bộ Công Thương chậm nhất ngày 4/2/2017.

Vụ Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các Tổng cục, Cục, Vụ chuyên ngành lập báo cáo tổng thể về 12 dự án báo cáo lãnh đạo Bộ Công Thương trước ngày 10/2/2017.

Ngoài ra, Thứ trưởng cũng yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức đối với các dự án, hoàn thành và báo cáo Bộ Công Thương ngay trong tháng 2/2017.

Cũng theo Bộ Công Thương, thực hiện Quyết định số 2551/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ ngành Công Thương, Bộ đã khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng quy chế hoạt động.