Sáu nhiệm vụ trọng tâm của ngành Chứng khoán trong năm 2020

Theo Linh Chi (Vietnam+)

Năm 2020, ngành chứng khoán sẽ chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam, bao gồm sắp xếp lại bộ máy của HNX và HoSE kết hợp với lộ trình cơ cấu lại các sản phẩm.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2020.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2020.

Ngày 2/1, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tổ chức Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2020.

Năm 2019, mức vốn hóa thị trường chứng khoán đạt xấp xỉ 4,4 triệu tỷ đồng, tăng 10,7% so với cuối năm 2018, tương đương 79,2% GDP. Quy mô giao dịch đạt 4.639 tỷ đồng/phiên, giảm 29% so với bình quân năm 2018. Trong năm, thị trường có 748 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết trên 2 sở giao dịch chứng khoán và 862 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên UpCoM với tổng giá trị niêm yết đạt gần 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 14,5% so với cuối năm 2018.

Bên cạnh đó, thị trường có 517 mã trái phiếu niêm yết với giá trị niêm yết đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng, tăng 5,6% (tương đương 21,4% GDP). Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch bình quân đạt 9.139 tỷ đồng/ phiên, tăng 3,4% so với bình quân năm 2018.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Lễ đánh cồng.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Lễ đánh cồng.

Tại sự kiện, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng chỉ ra sáu nhiệm vụ trọng tâm của thị trường chứng khoán năm 2020.

Theo đó, nhiệm vụ đầu tiên của ngành là phải hoàn thiện thể chế, ban hành hệ thống các văn bản hướng dẫn từ nghị định, thông tư, quy chế hướng dẫn Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua năm 2019. Bên cạnh đó, thực hiện mục tiêu hoàn thành xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thị trường chứng khoán đầy đủ, bao quát và hoàn chỉnh vào đầu năm 2021.

Thứ hai, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam, bao gồm: hoàn thiện sắp xếp lại bộ máy quản lý của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với lộ trình cơ cấu lại các thị trường cổ phiếu, trái phiếu và phái sinh; tiếp tục cơ cấu các định chế trung gian trên thị trường chứng khoán theo đề án "Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020, định hướng đến năm 2025."

Thứ ba, đổi mới toàn diện và đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin, công nghệ cho thị trường chứng khoán thông qua việc tiếp nhận, nghiệm thu hệ thống giao dịch mới của gói thầu KRX trong năm 2020.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và các đại biểu tại Lễ đánh cồng.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và các đại biểu tại Lễ đánh cồng.

Bốn là, các đơn vị liên quan đến thị trường phối hợp tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn cổ phần của Nhà nước, để gắn với niêm yết và đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Thứ năm, tiếp tục nghiên cứu giải pháp tăng thanh khoản cho thị trường, đa dạng hóa sản phẩm trên thị trường chứng khoán phái sinh và chứng khoán cơ sở.

Sáu là, tăng cường công tác thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật thị trường, tạo dựng lòng tin cho công chúng đầu tư giúp thị trường phát triển ổn định và bền vững. Nghiên cứu và thực hiện các giải pháp phòng ngừa xử lý rủi ro, khủng hoảng nhằm đảm bảo an toàn cũng như kịp thời xử lý các sự cố ảnh hưởng đến thị trường.