Sẽ đình chỉ tổ chức thẩm định giá chậm nộp báo cáo

Theo Đ. Hải (ĐTCK)

Bộ Tài chính vừa có thông báo lần hai danh sách các tổ chức tư vấn định giá chưa nộp báo cáo 6 tháng đầu năm 2008. Các đơn vị này bao gồm: CTCK Mê Kông, CTCK Bản Việt, Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế, Công ty TNHH Kiểm toán DTL, CTCP Tư vấn Dịch vụ về tài sản và bất động sản.

Theo quy định tại Điều 16 Quyết định số 100/2007/QĐ-BTC, định kỳ 6 tháng và hàng năm, các tổ chức tư vấn định giá phải báo cáo Bộ Tài chính bằng văn bản chậm nhất 15 ngày sau khi kết thúc kỳ và kết thúc năm. Ngày 4/7/2008, Bộ Tài chính đã có Công văn số 7806/BTC-TCNH yêu cầu các tổ chức định giá báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2008. Tuy nhiên, cho đến ngày 15/11/2008 vẫn có 6 tổ chức tư vấn định giá chưa nộp báo cáo.

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng và các tổ chức tín dụng cho biết, đến ngày 15/12/2008, nếu không có báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2008 gửi Bộ Tài chính, các đơn vị trên sẽ bị đình chỉ có thời hạn việc cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp.