Sẽ sửa đổi Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu và Biểu thuế

Theo chinhphu.vn

(Taichinh) - Giải đáp vướng mắc của Công ty cổ phần Entec Kỹ thuật Năng lượng (TP. Hà Nội) về thuế nhập khẩu mặt hàng máy biến dòng, máy biến điện áp đo lường, Tổng cục Hải quan cho biết đã báo cáo Bộ Tài chính và sẽ sửa đổi Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo phản ánh của Công ty cổ phần Entec Kỹ thuật Năng lượng, căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại Văn bản số 7961/TCHQ-TXNK thì “Mặt hàng máy biến áp điện sử dụng điện môi lỏng, dùng cho thiết bị đo lường, có công suất danh định không quá 1kVA và điện áp tối đa từ 110kV trở lên thuộc mã số: 8504.21.10 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Mã số tương ứng tại chương 98 là: 9813.00.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Mặt hàng máy biến dòng sử dụng điện môi lỏng, dùng cho thiết bị đo lường, có công suất danh định không quá 1kVA và điện áp tối đa từ 110kV trở lên thuộc mã số: 8504.21.99 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi”.

Như vậy, máy biến áp điện sử dụng điện môi lỏng, dùng cho thiết bị đo lường, có công suất danh định không quá 1kVA và điện áp tối đa từ 110kV trở lên và máy biến dòng sử dụng điện môi lỏng, dùng cho thiết bị đo lường, có công suất danh định không quá 1kVA và điện áp tối đa từ 110kV trở lên được áp vào 2 dòng thuế khác nhau.

Tuy nhiên, theo Thông tư số 166/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean - Trung Quốc giai đoạn 2015 - 2018 và Thông tư số 169/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean - Ấn Độ giai đoạn 2015 - 2018 (đã có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/1/2015) thì mã HS 85012110 được mô tả là “máy ổn áp từng nấc (biến áp tự ngẫu); máy biến điện (máy biến áp và máy biến dòng) dùng cho thiết bị đo lường có công suất danh định không quá 5kVA”, tức là cả hai mặt hàng máy biếp áp và máy biến dòng được áp chung cùng một mã HS.

Công ty cổ phần Entec Kỹ thuật Năng lượng hỏi, hiện Công ty muốn nhập khẩu hai loại mặt hàng trên từ Trung Quốc (có CO form E) và từ Ấn Độ (có CO form AI) thì sẽ áp theo mã HS nào? Trường hợp vẫn nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ nhưng không có CO ưu đãi form E và form AI thì sẽ áp theo mã HS nào?

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Về vấn đề Công ty nêu, Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính và sẽ sửa đổi Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo hướng: mặt hàng máy biến dòng và máy biến điện áp đo lường thuộc cùng một mã số để bảo đảm thống nhất với mô tả hàng hóa tại các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

Trước mắt, trong khi Bộ Tài chính chưa sửa đổi Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, đề nghị Công ty căn cứ thực tế hồ sơ nhập khẩu hai mặt hàng trên để xử lý như sau:

- Trường hợp Công ty nhập khẩu hai mặt hàng trên đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 2 Thông tư số 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 và Điều 2 Thông tư số 169/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính thì được áp dụng mã số và mức thuế suất ưu đãi đặc biệt ACFTA và AIFTA theo hai Thông tư nêu trên.

- Trường hợp Công ty nhập khẩu hai mặt hàng trên nhưng không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 và Điều 2 Thông tư số 169/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính thì áp dụng mã số và mức thuế suất theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo hướng dẫn tại Công văn số 7961/TCHQ-TXNK ngày 26/6/2014 của Tổng cục Hải quan.