Hải quan Bình Dương:

Siết chặt chống buôn lậu, gian lận thương mại trong dịp Tết

Hồng Huệ

Nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Cục Hải quan Bình Dương vừa xây dựng và ban hành kế  hoạch hành động cụ thể.

Lực lượng hải quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Lực lượng hải quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Nhằm thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại Kế hoạch số 7089/KH- TCHQ ngày 12/11/2019 về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương xây dựng và triển khai kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo nội dung kế hoạch, các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Bình Duơng tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Bình Dương, Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện đợt cao điểm về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và hàng giả dịp trước, trong, và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo đó, Cục Hải quan Bình Dương tăng cường công tác thu thập xử lý thông tin, nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát tại địa bàn khu vực cửa khẩu, cảng sông quốc tế và các khu vực thuộc địa bàn kiểm soát hải quan.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ hang hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Xác định địa bàn, tuyến trọng điểm, dự kiến những tình huống vi phạm có thể phát sinh để xây dựng phương án đấu tranh, chủ động trong bố trí lực lượng, áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát, phát hiện, bắt giữ, xử lý;

Cục Hải quan Bình Dương nêu cao việc đấu tranh quyết liệt đối với mặt hàng cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hàng giả nhãn hiệu, gian lận xuất xứ Việt Nam, hàng kém chất lượng, hàng nhập khẩu có điều kiện, hàng có thuế suất cao và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, Cục phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị: Phòng, Đội Kiểm soát, Chi cục, Đội thuộc Chi cục trong từng lĩnh vực, khâu nghiệp vụ để chủ động kiểm tra, giám sát chặt chẽ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đạt hiệu quả tại địa bàn quản lý. Đảm bảo triển khai, thực hiện tốt công tác thông quan, giải phóng hàng hóa, không để xảy ra ùn tắc tại các cửa khẩu dịp cuối năm 2019 và trước, trong, sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Về công tác phối hợp, Cục Hải quan Bình Dương vị chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng như: Quản lý thị trường, Công an... và chính quyền địa phương để trao đổi, chia sẻ thông tin, nắm tình hình nhằm đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bình ổn thị trường Tết Nguyên đán, thúc đẩy sản xuất trong nước.

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương triển khai Kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 nhằm tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm tăng cường phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Hải quan Bình Dương xác định, trọng tâm kiểm soát chặt nhóm các mặt hàng cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập khẩu có điều kiện, hàng có thuế suất cao và các mặt hàng tiêu dung thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán.