Siết chặt hoạt động của các công ty tài chính

PV.

Ngày 18/9/2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 7022/NHNN-TTGSNH yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chấn chỉnh tình hình hoạt động của công ty tài chính, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, quyền lợi hợp pháp của khách hàng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố phải có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các công ty tài chính (CTTC), chi nhánh CTTC, văn phòng đại diện, điểm giới thiệu dịch vụ CTTC trên địa bàn chấp hành nghiêm chỉnh quy trình, quy định nội bộ, chỉ đạo của trụ sở chính của CTTC và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống, phát hành thẻ tín dụng; Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc tuân thủ quy định nội bộ và quy định pháp luật về hoạt động cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống; Phát hiện các bất cập, hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật (nếu có) để có biện pháp ngăn chặn, xử lý toàn diện.

Các CTTC cần tăng cường công tác tuyên truyền nội bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn khách hàng, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và quy định nội bộ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp nhằm ngăn chặn các vi phạm có thể xảy ra.

Đặc biệt, NHNN yêu cầu các CTTC thực hiện nghiêm các quy định về đôn đốc, thu hồi nợ theo đúng quy định tại Thông tư số 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định cho vay tiêu dùng của CTTC; nhất là những quy định về hoạt động dịch vụ đòi nợ theo quy định của pháp luật; không thực hiện đòi người không có nghĩa vụ trả nợ cho CTTC tiêu dùng.

Đối với văn phòng đại diện, điểm giới thiệu sản phẩm của CTTC trên địa bàn: Không thực hiện đòi nợ cho CTTC tiêu dùng; chỉ thực hiện các hoạt động quảng bá, tìm kiếm và quản lý khách hàng cho CTTC theo sự chấp thuận của NHNN và quy định tại Quyết định số 01/2008/QĐ-NHNN ngày 09/01/2008 ban hành quy định về việc mở và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; Tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của CTTC về tiếp xúc khách hàng; Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, dịch vụ; quản lý, sử dụng thông tin khách hàng …

Bên cạnh đó, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý, thanh tra, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật đối với hoạt động cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống, thu hồi nợ của các CTTC, chi nhánh CTTC, văn phòng đại diện, điểm giới thiệu dịch vụ của CTTC trên địa bàn; Xem xét xử lý theo thẩm quyền, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời và nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật bảo đảm các CTTC, chi nhánh CTTC, văn phòng đại diện, điểm giới thiệu dịch vụ của CTTC trên địa bàn tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 43/2016/TT-NHNN.

Các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố cần phối hợp với các cơ quan chức năng nắm bắt thông tin, kịp thời thông báo, cảnh báo các CTTC trên địa bàn có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tối đa rủi ro, hành vi vi phạm có thể xảy ra, bảo đảm quyền lợi của khách hàng và lợi ích của CTTC, đảm bảo an ninh tiền tệ.