Siết chặt kiểm soát chi NSNN qua hệ thống Kho bạc

Theo Thu Hằng (Báo Hải quan)

(Tài chính) Nhằm tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; đồng thời sẽ có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Bộ Tài chính vừa hoàn tất dự thảo Nghị định Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kiểm soát chi NSNN qua KBNN.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Dự kiến, từ ngày 1/7 tới, các tổ chức  có hành vi gửi hồ sơ đề nghị KBNN thanh toán, chi trả NSNN khi chưa có dự toán hoặc sai dự toán được cấp có thẩm quyền giao hoặc dự toán do KBNN, cơ quan tài chính tạm cấp cho đơn vị (trừ trường hợp chi dự phòng ngân sách, chi thưởng vượt thu theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước) sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng.

Đối với tổ chức có hành vi đề nghị thanh toán, chi trả NSNN cho khối lượng công việc chưa thực hiện sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đến 6 triệu đồng. Ngoài hình thức xử phạt chính, tổ chức có hành vi vi phạm còn bị buộc thu hồi đối với các khoản đã chi sai chế độ quy định.

Liên quan đến nhóm vi phạm quy định về đấu thầu đối với những khoản chi ngân sách phải thực hiện đấu thầu, dự thảo quy định mức phạt tối đa 6 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi đề nghị KBNN thanh toán, chi trả các khoản chi NSNN mà theo quy định đơn vị phải thực hiện các thủ tục đấu thầu nhưng đơn vị không làm thủ tục đấu thấu. Ngoài hình thức phạt tiền, tổ chức vi phạm bị thu hồi đối với các khoản đã chi sai chế độ quy định, buộc phải thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về đấu thầu đối với khoản chi NSNN phải đấu thầu trước khi đề nghị KBNN thanh toán, chi trả.

Dự thảo của Bộ Tài chính cũng nêu rõ các mức phạt tiền đối các hành vi vi phạm quy định về thủ tục kiểm soát chi NSNN. Cụ thể, các tổ chức có hành vi gửi hồ sơ, chứng từ không hợp lệ, hợp pháp đến  KBNN đề nghị chi ngân sách, mà trước đó KBNN đã có thông báo từ chối thanh toán thì sẽ bị phạt 1 triệu đồng. Với các hành vi lập hồ sơ, chứng từ giả mạo đến KBNN để đề nghị chi NSNN sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Tổ chức vi phạm còn bị buộc thu hồi khoản đã chi sai chế độ quy định.

Ngoài ra, các tổ chức có hành vi vi phạm chế độ thanh toán như: Đề nghị chuyển tiền thanh toán không đúng tên hoặc tài khoản đơn vị thụ hưởng đã được ghi trong hợp đồng hoặc phụ lục điều chỉnh hợp đồng; Đề nghị chi NSNN bằng tiền mặt vi phạm chế độ thanh toán bằng tiền mặt qua KBNN...; hay các vi phạm về thủ tục kiểm soát cam kết chi, vi phạm về thời hạn thanh toán tạm ứng NSNN cũng bị phạt  từ 2 triệu đến 4 triệu đồng.