Ngành Hải quan:

Siết chặt kiểm tra, giám sát tiền chất xuất nhập khẩu

PV.

Nhằm siết chặt việc kiểm tra, giám sát, tăng cường công tác quản lý hải quan, Tổng cục Hải quan vừa ban hàng văn bản chỉ đạo Cục hải quan các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thực hiện nghiêm các khâu tiếp nhận hồ sơ, khai báo hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là các loại tiền chất.

Cán bộ Hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa  xuất nhập khẩu.
Cán bộ Hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu.

Theo đó,Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống ma túy trong tình hình mới.

Các cục hải quan tỉnh, thành phố cần chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thực hiện nghiêm các khâu tiếp nhập hồ sơ, khai báo hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là các loại tiền chất nằm trong Danh mục ma túy và tiền chất do Chính phủ ban hành.

Cụ thể, loại tiền chất theo quy định phải có giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu thì trong tờ khai hải quan phải thể hiện cụ thể số giấy phép, cơ quan cấp phép, khai báo đầy đủ, chính xác, rõ tên loại tiền chất, thành phần hóa học, ký/mã hiệu, đặc tính, công dụng của loại hóa chất đó.

Các Đội kiểm soát Hải quan, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy chuyên trách, các tổ và các cán bộ, công chức được phân công nhiệm vụ phòng, chống ma túy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp kinh doanh thương mại, đầu tư, gia công, sản xuất xuất khẩu liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất…

Khi phát hiện các vụ việc có dấu hiệu vi phạm về lĩnh vực ày phải tổ chức điều tra, xác minh, lập hồ sơ chặt chẽ và xem xét, đánh giá cụ thể từng trường hợp để có biện pháp xử lý hành chính hoặc chuyển cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Đối với Cục Điều tra chống buôn lậu chỉ đọa các lực lượng kiểm soát hải quan và lực lượng kiểm soát ma túy chuyên trách tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, nghiệp vụ kiểm soát ma túy, tập trung thu thập, phân tích thông tin, điều tra cơ bản, xác minh đối tượng, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất…