Khắc phục các rào cản của kiểm tra chuyên ngành

PV.

Ngày 11/7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp thứ hai của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban Chỉ đạo 1899), đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, đề ra giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2017.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Nguồn: internet
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Nguồn: internet
Tại phiên họp, đại diện Tổng cục Hải quan - Cơ quan thường trực Ủy ban Chỉ đạo 1899 cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, đã có thêm Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, nâng tổng số cơ quan lên 11 bộ, ngành; bổ sung thêm 3 thủ tục hành chính, nâng tổng số lên 39 thủ tục.
Đến hết tháng 6/2017, Cơ chế một cửa quốc gia đã xử lý 180.079 hồ sơ (tăng 107% so với 6 tháng đầu năm 2016) của 12.683 doanh nghiệp (tăng 70% so với cùng kỳ năm trước).

Tổng cục Hải quan cho biết, cơ quan này đang triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không, Đề án quản lý giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua Cơ chế một cửa quốc gia (thực hiện tại Hải Phòng và Hà Nội trong năm 2017, sau đó sẽ mở rộng ra các địa bàn có cảng biển và cảng hàng không lớn).

Thời gian qua, các Bộ Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế tích cực triển khai Cơ chế một cửa quốc gia với số lượng hồ sơ và thủ tục lớn. Bộ Quốc phòng cũng đã xử lý hồ sơ trong lĩnh vực hàng hải tại một số cảng biển quốc tế lớn, dự kiến sẽ mở rộng đủ 9 cảng biển trong năm 2017 và mở rộng hết trong năm 2018.

Bộ Tài chính đã tổng rà soát thủ tục kiểm tra hải quan chuyên ngành tập trung vào 9 Bộ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ tổ chức triển khai đơn giản hóa thủ tục. Một số bộ, ngành đã rà soát tất cả các văn bản pháp luật liên quan tới kiểm tra chuyên ngành để sửa đổi. Tuy nhiên, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết, công tác phối hợp trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chưa tốt.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã thẳng thắn chỉ ra các tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm. Phó Thủ tướng cho rằng một số bộ chưa tích cực trong thực hiện cải cách thủ tục, nhất là thủ tục kiểm tra hải quan chuyên ngành, văn bản quy phạm pháp luật nhiều nhưng chưa đủ, thủ tục kiểm tra chuyên ngành chiếm từ 30- 35% tổng số thủ tục hải quan nhưng tỷ lệ phát hiện sai sót rất thấp, chỉ chiếm 0,04%, trong khi Ngân hàng Thế giới khuyến cáo tỷ lệ kiểm tra chuyên ngành chỉ nên chiếm 15% và kiểm tra trên cơ sở đánh giá rủi ro.
Nhằm khắc phục các rào cản của kiểm tra chuyên ngành, tại cuộc họp, Phó Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo về việc rà soát bất cập trong quy định về thủ tục, giấy tờ kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
Cụ thể, Phó Thủ tướng giao các Bộ Khoa học và Công nghệ, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan, rà soát thống nhất Danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành theo hướng, không chồng chéo đối với cùng một mặt hàng phải qua kiểm tra của nhiều cơ quan.
Ngoài ra, yêu cầu các Bộ quản lý chuyên ngành liên quan khẩn trương ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành tại khâu thông quan theo đúng nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017.
Rà soát, làm rõ căn cứ pháp lý và mục đích, yêu cầu quản lý của từng loại chứng từ quản lý, kiểm tra chuyên ngành. Trường hợp xác định những loại chứng từ có tên gọi khác nhau nhưng bản chất nội dung kiểm tra tương tự nhau thì sửa đổi, điều chỉnh theo hướng thống nhất dùng một loại chứng từ để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành hoàn thành chương trình mục tiêu, hành động cụ thể thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN, chậm nhất trong tháng 8/2017. Nếu không thực hiện, sẽ công bố công khai cho xã hội, doanh nghiệp biết.