Hải quan Bình Dương:

Trang bị kiến thức về sở hữu trí tuệ cho cán bộ công chức

Phi Vũ - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Ngày 14/8 Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan tổ chức tập huấn về công tác sở hữu trí tuệ (SHTT) cho cán bộ công chức trong đơn vị.

Hội nghị tập huấn công tác sở hữu trí tuệ cho cán bộ công chức Cục Hải quan Bình Dương
Hội nghị tập huấn công tác sở hữu trí tuệ cho cán bộ công chức Cục Hải quan Bình Dương
Theo đó, để đảm bảo công việc hàng ngày, Cục Hải quan Bình Dương tổ chức thành 2 lớp tập huấn trong hai buổi sáng ngày 14 và 15/8/2018 với sự tham gia của 230 cán bộ công chức phụ trách các công việc liên quan đến SHTT tại đơn vị.

Tại Hội nghị tập huấn, cán bộ công chức được nghe các báo cáo viên của Cục Điều tra chống buôn lậu giới thiệu tổng quan về SHTT; những hình thức vi phạm, chế tài xử lý; thực trang công tác quản lý nhà nước về công tác SHTT; phương thức quản lý; bài học kinh nghiệm; nhiệm vụ của Hải quan các cấp trong thực thi bảo hộ quyền SHTT liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hiện nay…

Công tác bảo vệ quyền SHTT luôn được Cục Hải quan tỉnh Bình Dương quan tâm, triển khai thực hiện đúng các hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan.

Bằng sự quan tâm sát sao từ Lãnh đạo Cục, đơn vị thường xuyên tổ chức tập huấn về SHTT chocán bộ công chức  cập nhật kịp thời các thông tin hàng hóa có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT, thực hiện kiểm tra giám sát hàng hóa có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan… nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, đảm bảo công tác bảo vệ quyền SHTT cho doanh nghiệp.