Hải quan Bình Dương:

Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đối thoại với doanh nghiệp

Phi Vũ

Trong thời gian qua, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã không ngừng cải tiến và nâng cao hiệu quả đối thoại với doanh nghiệp. Ngoài các hoạt động đối thoại thường xuyên theo quý tại các Chi cục, cấp Cục cũng duy trì đối thoại thường niên theo từng Hiệp hội doanh nghiệp (theo ngôn ngữ của từng quốc gia đầu tư).

Hội nghị đối thoại với giữa Cục Hải quan tỉnh Bình Dương các doanh nghiệp Hàn Quốc
Hội nghị đối thoại với giữa Cục Hải quan tỉnh Bình Dương các doanh nghiệp Hàn Quốc

Công tác hợp tác, đối tác giữa Hải quan và  doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương luôn được lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương chú trọng quan tâm chỉ đạo sâu sát.

Trong thời gian qua công tác này không ngừng cải tiến và nâng cao hiệu quả. Ngoài các hoạt động đối thoại thường xuyên theo Quý tại các Chi cục, cấp Cục cũng duy trì đối thoại thường niên theo từng Hiệp hội doanh nghiệp (theo ngôn ngữ của từng quốc gia đầu tư).

Năm nay, đáp ứng yêu cầu của các Chi, Hiệp hội  doanh nghiệp trên địa bàn, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tiếp tục đổi mới phương thức đối thoại sang tập huấn các chính sách pháp luật về Hải quan cho đối tượng là chủ doanh nghiệp nước ngoài (bằng ngôn ngữ doanh nghiệp yêu cầu) nhằm giúp các chủ  doanh nghiệp nắm rõ hơn các quy định của pháp luật Việt Nam để quản lý, điều hành và tuân thủ pháp luật tốt hơn.

Với phương thức đổi mới này, hiện nay cộng đồng doanh nghiệp nhất là các chủ doanh nghiệp Nhật Bản đã hưởng ứng rất mạnh mẽ và đánh giá rất cao hiệu quả mang lại cho doanh nghiệp.

Đến tháng 7/2018, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã tổ chức được 04 Hội nghị đối thoại cấp Cục và trên 7 Hội nghị đối thoại cấp Chi cục. Tại các buổi đối thoại, ngoài các nội dung tuyên truyền pháp luật (tuyên truyền chính sách mới), Hội nghị còn có nội dung cảnh báo về các sai phạm thường gặp của doanh nghiệp nhằm giúp các doanh nghiệp phòng tránh có giải pháp quản lý  doanh nghiệp mình tốt hơn, nâng cao dần tính tuân thủ pháp luật.

Tại các buổi đối thoại hiện nay phần đối thoại trực tiếp chủ yếu hướng dẫn, giải đáp thủ tục hải quan cho  doanh nghiệp, không còn giải quyết các vướng mắc về thủ tục hải quan như trước đây vì hầu hết các vướng mắc đều đã được Cục Hải quan tỉnh Bình Dương giải quyết nhanh chóng, kịp thời, thỏa đáng qua nhiều kênh liên lạc: điện thoại hoặc gửi email qua Websit Cục, qua tổ tư vấn trực tuyến, qua các Chi hiệp hội  doanh nghiệp, qua báo Hải quan...