Siết chặt quản lý, giám sát thị trường bảo hiểm, đảm bảo phát triển bền vững

Minh Hà

Thời gian qua, Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giám sát, bảo hiểm) đã thường xuyên quản lý, giám sát thị trường bảo hiểm thông qua khuôn khổ pháp lý đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, thị trường phát triển... Để đảm bảo thị trường phát triển an toàn, bền vững, thời gian tới Bộ Tài chính sẽ tập trung hoàn thiện dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) và các văn bản quy phạm pháp luật.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chưa phát hiện trường hợp “ép” khách hàng mua bảo hiểm

Theo báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm, việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm với các ngân hàng trong thời gian qua luôn đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã chủ động làm việc và lưu ý đối tác ngân hàng nghiêm túc tuân thủ quy định pháp luật và hợp đồng đại lý, không được ép mua bảo hiểm nhân thọ kèm các gói sản phẩm vay của ngân hàng.

Nhằm nâng cao tỷ lệ duy trì hợp đồng bảo hiểm khai thác qua kênh ngân hàng, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng triển khai các biện pháp như: Đa dạng các kênh thu phí trên nền tảng trực tuyến và tại ngân hàng tạo thuận lợi cho khách hàng nộp phí bảo hiểm; triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng, áp dụng đa dạng các công cụ nhắc phí như SMS, gọi điện, email…, gắn tỷ lệ duy trì hợp đồng với chính sách thi đua, khen thưởng dành cho nhân viên ngân hàng...

Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, Bộ đã thường xuyên quản lý, giám sát thị trường bảo hiểm thông qua khuôn khổ pháp lý đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm; đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm phát triển thị trường...

Qua tổng hợp, phân tích tình hình thị trường bảo hiểm, Cục Quản lý Giám sát, bảo hiểm đã làm việc với doanh nghiệp bảo hiểm, để nắm bắt kịp thời tình hình, đánh giá và có phương thức quản lý giám sát phù hợp với tình hình thực tế.

Tăng cường kiểm tra, giám sát hợp đồng đại lý bảo hiểm

Nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm, cũng như đảm bảo thị trường bảo hiểm phát triển an toàn, bền vững, Bộ Tài chính đã yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức tín dụng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm đã ký với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định pháp luật khác có liên quan.

Trường hợp phát hiện có vi phạm quy định về hoạt động đại lý cần có các biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời theo quy định tại hợp đồng đại lý bảo hiểm và quy định pháp luật có liên quan.

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác đào tạo và thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm đối với các nhân viên ngân hàng, tổ chức tín dụng trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tập trung hoàn thiện dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật.