Sớm cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 1

PV.

Đó là chỉ đạo mới đây của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đối với công tác cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Theo đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Tài chính nghiên cứu quy trình tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, Hợp đồng mẫu mua bán cổ phần đối với nhà đầu tư chiến lược...

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương sớm tính toán lộ trình, kế hoạch cụ thể và thông báo với Kiểm toán Nhà nước để tiến hành kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề về tài chính trước khi định giá doanh nghiệp của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng có trách nhiệm quyết định lựa chọn tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu, giải trình ý kiến các Bộ về việc cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.