VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
10 tháng, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 539,42 tỷ USD

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 10/2021 đạt 55 tỷ USD, tăng 2,4% so với tháng 9/2021.

10 tháng, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 539,42 tỷ USD

Lũy kế đến hết tháng 10/2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 539,42 tỷ USD, tăng 22,6% với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 269,77 tỷ USD, tăng 17,4% và nhập khẩu đạt 269,65 tỷ USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 28,72 tỷ USD chỉ trong 15 ngày

Sôi động xuất nhập khẩu hàng hóa hậu COVID-19

Kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu cần thêm điều kiện gì để hoạt động?

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổ​ng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 10 đạt 55 tỷ USD, tăng 2,4% so với tháng 9/2021. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 28,87 tỷ USD, tăng 6,8% so với tháng 9/2021; nhập khẩu đạt 26,13 tỷ USD, giảm 2% so với tháng 9/2021.

Lũy kế đến hết tháng 10/2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 539,42 tỷ USD, tăng 22,6% với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 269,77 tỷ USD, tăng 17,4% và nhập khẩu đạt 269,65 tỷ USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Như vậy, trong 10 tháng năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước thặng dư 125 triệu USD.

Tổng cục Hải quan ghi nhận, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 10 đạt 37,76 tỷ USD, giảm 1,1% so với tháng 9/2021, đưa trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 10 tháng năm 2021 đạt 374,03 tỷ USD, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 10 đạt 20,68 tỷ USD, tăng 4,2% so với tháng 9/2021, đưa trị giá xuất khẩu của khối này trong 10 tháng năm 2021 lên 197,49 tỷ USD, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 10/2021 đạt 17,08 tỷ USD, giảm 6,9% so với tháng 9/2021, đưa trị giá nhập khẩu của khối này trong 10 tháng năm 2021 đạt 176,54 tỷ USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính toán của Tổng cục Hải quan cho thấy, cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 10/2021 có mức thặng dư trị giá gần 3,6 tỷ USD, đưa cán cân thương mại trong 10 tháng năm 2021 lên mức thặng dư trị giá 20,95 tỷ USD.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM