VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Cân đối ngân sách nhà nước hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Chi ngân sách đảm bảo theo dự toán và tiến độ, đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội. Nguồn: internet

Cân đối ngân sách nhà nước hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Để phòng, chống đại dịch Covid-19, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, Bộ Tài chính cùng với các bộ, ngành đã báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nguồn lực để ứng phó với dịch bệnh; đồng thời, chi ngân sách đúng tiến độ, đảm bảo an sinh xã hội.

Thu ngân sách nhà nước giảm mạnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Ngân sách nhà nước có thể tiếp tục phải tăng chi để phục hồi nền kinh tế sau đại dịch

Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020: Cơ hội và thách thức

Theo Bộ Tài chính, ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã tăng chi cho các hoạt động y tế, bảo đảm vệ sinh môi trường và các hoạt động hỗ trợ kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19. Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trích dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 bổ sung cho Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 là 2,8 nghìn tỷ đồng; hỗ trợ 8 địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn là 530 tỷ đồng.

Triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành 20 nghìn tỷ đồng từ nguồn tăng thu và tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2019 để cùng với nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 hỗ trợ địa phương theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ.

Các nhiệm vụ chi ngân sách đều được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội. Theo thống kê của Bộ Tài chính, tháng 4/2020, chi ngân sách ước đạt 128,1 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 4 tháng đạt 472,1 nghìn tỷ đồng, bằng 27% dự toán, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 89,3 nghìn tỷ đồng, bằng 19% dự toán, tăng 30,3%, cao hơn cùng kỳ năm trước cả về tiến độ và mức tăng trưởng; chi trả nợ lãi đạt 41,2 nghìn tỷ đồng, bằng 34,9% dự toán, tăng 4%; chi thường xuyên đạt 339,1 nghìn tỷ đồng, bằng 32,1% dự toán, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Chia sẻ với báo chí mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, Bộ sẽ trình Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành 36 nghìn tỷ đồng từ ngân sách để thực hiện nghị quyết của Chính phủ hỗ trợ bằng tiền cho 6 nhóm đối tượng bị giảm sâu từ thu nhập, mất việc làm, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo cuộc sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, hỗ trợ thêm cho một số đối tượng đang hưởng chính sách ưu đãi bảo trợ xã hội trong thời gian có dịch.

Để đảm bảo cân đối ngân sách như kế hoạch được giao, trước mắt, Bộ Tài chính đã kiến nghị Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên. Ngoài cắt giảm 10% chi thường xuyên theo dự toán đã được Quốc hội thông qua, tiếp tục cắt giảm thêm 10% nữa cũng như tiết kiệm thêm 50% công tác phí nước ngoài; 30% kinh phí hội nghị, hội thảo. Số tiền này, riêng cơ quan trung ương đã tiết kiệm được khoảng 700 nghìn tỷ đồng.

Trên tinh thần chia sẻ trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương, trong kinh phí phòng, chống dịch đã phân bổ cho địa phương, những địa phương có khả năng cân đối ngân sách cao thì chủ động. Những địa phương có điều tiết về ngân sách Trung ương dưới 50% thì Trung ương hỗ trợ và những địa phương khó khăn, ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ theo các mức 30%, 50% và 70%.

Sử dụng nguồn dự phòng, tiết kiệm chi tuyệt đối tiết kiệm để đảm bảo trước mắt phục vụ cho phòng, chống dịch cũng như dành cho phòng chống thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, thiên tai ở khu vực miền núi phía Bắc...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM