VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Công tác tuyên truyền của ngành Tài chính được triển khai toàn diện, chất lượng

Thứ trưởng Vũ Thị Mai vui mừng trước những kết quả trong công tác thông tin tuyên truyền của Bộ Tài chính trong năm 2018. Nguồn: MOF

Công tác tuyên truyền của ngành Tài chính được triển khai toàn diện, chất lượng

Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai tại Hội nghị Tổng kết công tác thông tin tuyên truyền năm 2018 và triển khai công tác thông tin tuyên truyền năm 2019 của Bộ Tài chính chiều ngày 17/1/2019.

Duy nhất Luật Quản lý nợ công có các văn bản hướng dẫn cùng hiệu lực thi hành với Luật

Triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP

Tạp chí Tài chính: Đóng góp hiệu quả vào công tác tuyên truyền của ngành Tài chính

Báo cáo công tác thông tin tuyên truyền năm 2018 tại Hội nghị, ông Ngô Chí Tùng - Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính cho biết, năm 2018, các đơn vị chức năng thuộc Bộ, các cơ quan báo chí ngành Tài chính đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng như: tin, bài viết, tổ chức họp báo chuyên đề, gửi thông tin, thông cáo báo chí, trả lời phỏng vấn, tham dự toạ đàm, tổ chức Hội nghị, Hội thảo, trả lời vướng mắc về chính sách tài chính qua các chuyên mục qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính, Trang Thông tin điện tử của các đơn vị...

Các đơn vị thuộc Bộ chú trọng công tác cung cấp thông tin cho báo chí, chủ động cung cấp thông tin được dư luận xã hội quan tâm liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, đặc biệt là thông qua hình thức tổ chức họp báo chuyên đề định kỳ và đột xuất. Qua đó, củng cố niềm tin cho người dân, doanh nghiệp về công tác điều hành của ngành Tài chính.

Trong năm 2018, các đơn vị thuộc Bộ đã tổ chức 37 cuộc họp báo, trong đó có 36 cuộc họp báo chuyên đề định kỳ và đột xuất; Cung cấp khoảng 60 thông tin và thông cáo báo chí định kỳ hàng tháng và đột xuất về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; Thực hiện khoảng hơn 200 cuộc trả lời phỏng vấn báo, đài trong nước và quốc tế về các vấn đề quản lý nhà nước của Bộ Tài chính...

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác thông tin tuyên truyền của các đơn vị, cơ quan báo chí ngành Tài chính đạt được trong năm 2018.

Thứ trưởng nhấn mạnh, công tác thông tin tuyên truyền năm 2018 được triển khai toàn diện và đồng bộ, chất lượng nội dung tuyên truyền được nâng cao; Công tác thông tin tuyên truyền của ngành Tài chính đã có sự đồng đều ở tất cả các đơn vị, chuyên nghiệp hơn với chất lượng ngày càng được nâng lên; Các đơn vị nghiệp vụ đã có sự chủ động, phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành trong công tác tuyên truyền, kịp thời phản hồi các vấn đề “nóng” của Ngành... "Trong thành công chung của ngành Tài chính năm qua, có sự đóng góp hết sức quan trọng, tích cực của công tác tuyên truyền" - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Trong năm 2019, Thứ trưởng yêu cầu, hoạt động tuyên truyền cần có sự đổi mới, phương thức tuyên truyền cần được triển khai liên tục, đồng bộ, bằng nhiều hình thức, sinh động, phong phú để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, bám sát nội dung tuyên truyền trọng tâm theo Quyết định số 15/QĐ-BTC về kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các lĩnh vực hoạt động của Bộ Tài chính.

Trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, các đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền để cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp một cách kịp thời. Bên cạnh đó, các đơn vị chuyên môn, cơ quan báo chí ngành Tài chính cần tăng cường các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về tài chính, nghiệp vụ báo chí nhằm góp phần nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM