VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2014-2016

Số vốn điều chỉnh giảm tại 61 địa phương là 1.614,981 tỷ đồng. Nguồn: Internet

Điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2014-2016

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 8/3/2018 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2014 – 2016. Quyết định cho phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương (bao gồm trái phiếu chính phủ) sang năm 2018.

Những lưu ý về quyết toán thuế TNCN và thuế TNDN năm 2017

Sáng tạo để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước

Khẩn trương rà soát bãi bỏ thủ tục kiểm tra chuyên ngành không cần thiết

Giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương

Quyết định cho phép điều chỉnh giảm 3.776,869 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2014 – 2016. Trong đó, số vốn điều chỉnh giảm tại 4 Bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế là 2.161,887 tỷ đồng; Số vốn điều chỉnh giảm tại 61 địa phương là 1.614,981 tỷ đồng.

Để thực hiện Quyết định này, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thu hồi vốn trái phiếu chính phủ điều chỉnh giảm giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2014 - 2016; Không cho giải ngân vốn trái phiếu chính phủ kế hoạch hằng năm của mỗi dự án vượt tổng vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2014 - 2016 sau khi điều chỉnh.

Bộ Tài chính có trách nhiệm báo cáo tình hình thu hồi vốn trái phiếu chính phủ điều chỉnh giảm giai đoạn 2012 – 2015; Giai đoạn 2014 - 2016 và tình hình giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước (bao gồm trái phiếu chính phủ) kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2018 theo định kỳ hằng tháng và hằng quý theo quy định.

Đồng thời, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm trái phiếu chính phủ) năm 2018 được giao; Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo.

Các bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định hoặc thông báo danh mục dự án và mức vốn trái phiếu chính phủ điều chỉnh giảm, bổ sung giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2014 - 2016; Danh mục dự án và mức vốn kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân vốn ngân sách nhà nước (bao gồm trái phiếu chính phủ) sang năm 2018 cho các đơn vị trực thuộc để thực hiện.

Định kỳ hằng tháng, quý và cả năm, các bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải gửi báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước (bao gồm trái phiếu chính phủ) kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018 theo quy định; Chịu trách nhiệm đối với tính chính xác về thông tin, số liệu của các dự án do bộ, địa phương quản lý.

Riêng với các dự án bổ sung vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2014 - 2016 và Dự án 991B của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, được Chính phủ đồng ý giải ngân đến hết ngày 31/12/2018.

Trước đó, trong bản báo cáo thẩm tra được Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày tại phiên họp thứ 19 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV cho thấy, trong thời gian qua vẫn còn một số dự án chưa giao hết kế hoạch vốn nhưng không còn nhu cầu sử dụng, một số dự án đã được giao kế hoạch và quá thời hạn nhưng không giải ngân hết vì không còn nhu cầu sử dụng vốn…

Bên cạnh đó, một số dự án chưa được bố trí đủ vốn, một số dự án ứng trước từ năm 2010 nhưng chưa bố trí được nguồn để hoàn ứng, một số công trình nợ đọng xây dựng cơ bản chưa bố trí nguồn vốn để thanh toán, nhiều địa phương không thực hiện đúng cam kết về bố trí vốn thuộc phần trách nhiệm của địa phương dẫn đến nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài…

Trước tình hình đó, Quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ của Thủ tướng nhằm giải quyết vấn đề quản lý vốn đầu tư công, từ đó bố trí sắp xếp chi hiệu quả, thực hành tiết kiệm chống lãng phí siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính đối với nguồn vốn trái phiếu chính phủ, góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM