VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Điều chỉnh nội dung chi bổ sung kinh phí mua trang thiết bị phòng, chống COVID-19

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Điều chỉnh nội dung chi bổ sung kinh phí mua trang thiết bị phòng, chống COVID-19

Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh nội dung chi bổ sung kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021 cho Bộ Y tế để mua trang thiết bị phòng, chống COVID-19 theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Rà soát, đề xuất chính sách hỗ trợ trẻ mồ côi do dịch COVID-19

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung 14.620 tỷ đồng cho phòng, chống dịch

Bổ sung kinh phí mua 20 triệu liều vắc xin phòng COVID-19

14.620 tỷ đồng cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách để bổ sung cho phòng, chống dịch

Theo Quyết định số 1737/QĐ-TTg vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phê duyệt điều chỉnh nội dung chi của số kinh phí 48.400 triệu đồng đã bổ sung cho Bộ Y tế từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021 tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 3/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Số kinh phí trên được chuyển mục đích từ mua 5 xe xét nghiệm lưu động phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 chuyển sang mua vỏ đựng oxy y tế và các vật tư đi kèm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 như đề nghị của Bộ Tài chính.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.

Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí nêu trên bảo đảm đúng quy định, đúng mục đích, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM