VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Giải ngân vốn đầu tư công: Xử lý vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ

Xây dựng trụ sở UBND Phường 5 (TP. Bạc Liêu) sử dụng vốn đầu tư công. Ảnh: L.D

Giải ngân vốn đầu tư công: Xử lý vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ

Để thực hiện tốt mục tiêu tăng trưởng và tăng cường đầu tư cho các dự án sử dụng vốn đầu tư công, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo các chủ đầu tư và các địa phương phải nỗ lực hoàn thành kế hoạch giải ngân, nhất là các dự án có sử dụng vốn lớn. Đặc biệt, UBND tỉnh Bạc Liêu đã sớm thông báo vốn xây dựng cơ bản năm 2021 đến các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai.

[Infographics] Bạc Liêu dẫn đầu về thu hút FDI trong 7 tháng qua

Kho bạc Nhà nước Bạc Liêu và 3 điểm nhấn trong năm 2019

Khởi công dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 1 tại Bạc Liêu

Nâng cao hiệu quả tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Giải ngân đạt thấp

Tính đến cuối tháng 5, toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 chỉ được trên 649,577/3.330,348 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 18,66% và ước trong 6 tháng đầu năm nay giải ngân được 812,835/3.330,348 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 24,41%. Đây là con số giải ngân khá thấp so với mục tiêu phấn đấu phải giải ngân từ 40 - 50%.

Nguyên nhân là do một số dự án đang trong giai đoạn triển khai công tác thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổ chức lựa chọn nhà thầu nên chưa có khối lượng thanh toán. Đơn vị thi công chưa đạt theo kế hoạch đề ra, một phần do ảnh hưởng năng lực tài chính chưa đảm bảo.

Một số dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2021, theo quy định khi khối lượng thực hiện đạt 80% phải thu hồi 100% số vốn ứng theo hợp đồng, do đó chưa kịp thời có khối lượng để tiếp tục thanh toán.

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về đơn giá, phương án bồi thường, khó khăn trong di dời các công trình tiện ích...; trong khi đó giá vật liệu tăng cao đột biến, nhất là giá cát, thép xây dựng đã làm ảnh hưởng đến huy động nguồn lực và tiến độ thi công cầm chừng, có lúc dừng thực hiện.

Bên cạnh đó, một số địa phương tiến độ giải ngân còn đạt khá thấp cũng làm ảnh hưởng đến kế hoạch giải ngân chung. Đơn cử như địa bàn TP. Bạc Liêu, tuy đã tích cực chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai, cũng như tổ chức họp hàng tuần để kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc và tổ chức kiểm tra tiến độ của một số công trình trọng điểm.

Thế nhưng tính đến ngày 19/5/2021 chỉ giải ngân 39,176/614,237 tỷ đồng, đạt 6,38% so với kế hoạch và ước thực hiện đến tháng 6/2021 là 70,074/614,237 tỷ đồng, đạt 11,4%. Hay ở địa bàn huyện Đông Hải, vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 là 217,394 tỷ đồng và trong 6 tháng năm nay đã giải ngân 63,946 tỷ đồng, đạt 29,4% kế hoạch.

Trong đó, vốn do huyện quyết định đầu tư 153,709 tỷ đồng, giải ngân 63,9 tỷ đồng, đạt 40,99% kế hoạch; vốn do tỉnh quyết định đầu tư 63,685 tỷ đồng, giải ngân 2,973 tỷ đồng, đạt 4,5%...

Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm tiến độ xây dựng

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 90%, trong 6 tháng cuối năm 2021, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung xây dựng hoàn tất kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đã đề ra.

Yêu cầu các chủ đầu tư phải theo dõi sát tình hình triển khai thực hiện dự án, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc đến các sở, ngành có liên quan và UBND tỉnh để tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án nhằm đảm bảo tiến độ dự án.

Cùng với đó là đánh giá tác động của dịch Covid-19 và biến động giá một số vật liệu xây dựng chủ yếu, nhất là giá thép đến tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, các dự án PPP, nhất là các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng.

Kiểm tra, rà soát xử lý những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các dự án đầu tư, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, thực hiện hợp đồng xây dựng, đặc biệt là các hợp đồng xây dựng ký kết theo hình thức đơn giá cố định và trọn gói nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư phát triển.

Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình; xử lý nghiêm các cá nhân trong đơn vị cố tình cản trở, gây khó khăn làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân của dự án.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM