VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Giảm 50% phí thẩm định kinh doanh hàng hóa có điều kiện

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Giảm 50% phí thẩm định kinh doanh hàng hóa có điều kiện

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 44/2020/QĐ-BTC ngày 26/5/2020 quy định mức thu, nộp phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện.

Bộ Tài chính đã ban hành 17 Thông tư điều chỉnh giảm 30 khoản phí, 14 khoản lệ phí

Bộ Tài chính cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính để thu hút đầu tư

Bộ Tài chính chủ động điều hành chính sách tài khoá, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện “nhiệm vụ kép”

Bộ Tài chính cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Theo đó, kể từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh nộp lệ phí bằng 50% mức thu các khoản.

Cụ thể, mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại là 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Mức thu lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá là 100.000 đồng/giấy/lần cấp.

Tại các khu vực khác, mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá bằng 50% mức thu nêu trên.

Đây là một trong những giải pháp được Bộ Tài chính triển khai để kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.

Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã ban hành nhiều văn bản về giảm, miễn các loại thuế, phí và lệ phí khác như: Thông tư số 31/2020/TT-BTC ngày 04/5/2020 giảm phí, lệ phí sở hữu công nghiệp; Thông tư số 32/2020/TT-BTC ngày 04/5/2020 giảm lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông; Thông tư số 33/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 giảm lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM