Bộ Tài chính đã ban hành 17 Thông tư điều chỉnh giảm 30 khoản phí, 14 khoản lệ phí


Để kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành rà soát, xây dựng và ban hành 17 Thông tư điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí. Qua đó, giảm 30 khoản phí, 14 khoản lệ phí với tổng số tiền giảm lên tới khoảng 1.000 tỷ đồng/năm.

Bộ Tài chính đã ban hành 17 Thông tư điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí. Nguồn: internet
Bộ Tài chính đã ban hành 17 Thông tư điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí. Nguồn: internet

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống kinh tế - xã hội, để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, ngày 28/02/2020, Bộ Tài chính đã có Công văn số 2155/BTC-CST gửi các bộ, cơ quan ngang bộ đề nghị rà soát các khoản phí, lệ phí gắn với các dịch vụ do ngành, lĩnh vực quản lý; đề xuất giảm mức thu phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gửi Bộ Tài chính và phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, ban hành Thông tư theo quy định hoặc báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu vượt thẩm quyền.

Chính sách miễn giảm thuế, phí, lệ phí của Bộ Tài chính thời gian qua đã hỗ trợ trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực, góp phần tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp. Mức miễn, giảm phí, lệ phí đã thể hiện sự chia sẻ giữa Nhà nước và người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn. 

Trên cơ sở đề xuất của các bộ, Bộ Tài chính đã khẩn trương xây dựng dự thảo các Thông tư quy định giảm phí, lệ phí; gửi xin ý kiến rộng rãi của tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kịp thời ban hành, có hiệu lực ngay nhằm nhanh chóng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. 

Theo Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính), đến nay, Bộ Tài chính đã ban hành 17 Thông tư điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí. Qua đó, điều chỉnh giảm 30 khoản phí, 14 khoản lệ phí với tổng số tiền giảm lên tới khoảng 1.000 tỷ đồng/năm.

Trong số 30 khoản phí, 14 khoản lệ phí được điều chỉnh giảm mức thu, nhiều khoản phí, lệ phí có mức giảm cao như: Lệ phí đăng ký doanh nghiệp giảm 70%; Phí công bố thông tin doanh nghiệp giảm 67%; Các khoản phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động bưu chính, phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng, phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế dự án xây dựng, phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán giảm từ 50% đến 70% mức thu...

Việc giảm phí, lệ phí đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, đầu tư, xây dựng, giao thông, y tế, tư pháp... Và đã được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Xuất khẩu thủy sản Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Cùng với những chính sách về miễn, giảm thuế, việc giảm phí, lệ phí là hành động kịp thời của Bộ Tài chính nhằm giảm thiểu khó khăn do dịch Covid-19 gây ra cho doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh, thể hiện tinh thần sẵn sàng đồng hành, kịp thời hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế. 

Theo các chuyên gia kinh tế, chính sách miễn giảm thuế, phí, lệ phí của Bộ Tài chính thời gian qua đã hỗ trợ trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực, góp phần tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp. Mức miễn, giảm phí, lệ phí đã thể hiện sự chia sẻ giữa Nhà nước và người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn. Tuy về ngắn hạn, việc giảm phí, lệ phí có thể giảm thu ngân sách, nhưng về dài hạn sẽ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu thuế, tạo ra nhiều việc làm và thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, tăng cường thu hút vốn đầu tư cho phát triển kinh tế. Trong đó, tiếp tục nghiên cứu các giải pháp về thuế, phí, lệ phí để trình cấp có thẩm quyền quyết định, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

17 Thông tư được Bộ Tài chính ban hành gồm:

1. Thông tư số 33/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 giảm lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
2. Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.
3. Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.
4. Thông tư số 36/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn.
5. Thông tư số 37/2020/TT-BTC ngày 07/5/2020 quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.
6. Thông tư số 43/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 quy định mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh.
7. Thông tư số 44/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 quy định mức thu, nộp phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.
8. Thông tư số 45/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp.
9. Thông tư số 46/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.
10. Thông tư số 49/2020/TT-BTC ngày 01/6/2020 quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm.
11. Thông tư số 50/2020/TT-BTC ngày 01/6/2020 quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
12. Thông tư số 54/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 quy định mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động của người lao động đi làm việc có thời hạn của ngước ngoài.
13. Thông tư số 56/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.
14. Thông tư số 57/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 quy định mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB, lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
15. Thông tư số 58/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh.
16. Thông tư số 61/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân.
17. Thông tư số 64/2020/TT-BTC ngày 08/7/2020 của quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế.