VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Gỡ bỏ những rào cản đối với phát triển kinh tế số

Quang cảnh tọa đàm về kinh tế số. Ảnh: Thành Trung.

Gỡ bỏ những rào cản đối với phát triển kinh tế số

Ngày 16/9, tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra Tọa đàm cấp cao với chủ đề “Kinh tế số-chìa khóa của tăng trưởng trong bối cảnh bình thường mới”. Tọa đàm được tổ chức theo hình thức trực tuyến dưới sự chỉ đạo và bảo trợ chuyên môn của Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương); Tập đoàn IEC và Tập đoàn HPE chủ trì tổ chức.

Kinh tế số trong đại dịch COVID-19

Thủ tướng nêu 5 đề xuất để thúc đẩy hợp tác, phát triển kinh tế số

Cơ hội và thách thức đối với tăng năng suất lao động trong nền kinh tế số

Làm gì để phát triển kinh tế số ở Việt Nam?

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra định hướng “đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo”, Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” đã xác định phát triển kinh tế số là trụ cột, là nhiệm vụ trọng tâm chiến lược trong tiến trình phát triển chuyển đổi số quốc gia những năm tiếp theo và đề ra mục tiêu vào năm 2025 kinh tế số Việt Nam chiếm 20% GDP, đến năm 2030 chiếm 30% GDP.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Hiển, mặc dù hoạt động kinh tế số tại Việt Nam đang phát triển mạnh, tuy nhiên, thực tế đang đối diện với một số khó khăn, vướng mắc như: Môi trường thể chế và pháp lý còn yếu, chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ; xây dựng cơ sở dữ liệu và kết nối dữ liệu; nền kinh tế sử dụng nhiều tiền mặt; các hình thức kinh doanh mới phát triển nhanh làm cho các cơ quan quản lý nhà nước tỏ ra khá lúng túng trong quản lý các hoạt động kinh tế số. Đây là những rào cản đối với phát triển kinh tế số cần được nhanh chóng tháo gỡ.

Ông Nguyễn Thế Quang, Phó cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đánh giá, thương mại điện tử đang có những bước tiến mạnh mẽ không chỉ trong kinh doanh phát triển trên nền tảng số mà tất cả các lĩnh vực dịch vụ khác như giáo dục, y tế, văn hóa xã hội.

 Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: THÀNH TRUNG.
Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Thành Trung

Tại tọa đàm, các nhà quản lý, các chuyên gia và lãnh đạo các doanh nghiệp cùng nhau trao đổi các xu hướng phát triển mới của kinh tế số Việt Nam; làm rõ những cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số và đổi mới mô hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Đồng thời, đề xuất, khuyến nghị những chính sách cụ thể như: Xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo khuôn khổ cho phát triển kinh tế số; cải cách và số hóa các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp; khuyến khích và thúc đẩy mạnh việc thanh toán điện tử; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đồng bộ kết cấu hạ tầng thiết yếu; hỗ trợ, tạo cơ hội thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới.

Ban Kinh tế Trung ương sẽ tổng hợp, chắt lọc và tiếp thu các ý kiến của các đại biểu trong buổi tọa đàm cũng như trong quá trình theo dõi thực hiện Nghị quyết 52 và góp phần giúp Ban Kinh tế Trung ương có luận cứ để xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng, dự kiến vào tháng 10/2022.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM