VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Nhiều nội dung quan trọng tại Nghị định về sử dụng tài sản công thanh toán dự án BT

Toàn cảnh buổi họp báo.

Nhiều nội dung quan trọng tại Nghị định về sử dụng tài sản công thanh toán dự án BT

Ngay sau khi Nghị định số 69/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Dự án BT) được ban hành (ngày 15/8/2019), chiều ngày 16/8/2019, Bộ Tài chính đã tổ chức họp báo chuyên đề giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị định.

Siết quản lý tài sản công: Phát huy vai trò giám sát của người dân

Mua sắm tài sản công vượt tiêu chuẩn, định mức bị phạt bao nhiêu?

Không được dùng tiền NSNN để nộp phạt vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công

Sẽ quy định rõ hơn về sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã được triển khai chủ động, đồng bộ

Đảm bảo 06 nguyên tắc chặt chẽ

Giới thiệu những nội dung quan trọng của Nghị định số 69/2019/NĐ-CP, ông La Văn Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết, Nghị định gồm 03 Chương với 19 Điều đã quy định cụ thể việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức BT.

Đặc biệt, việc sử dụng tài sản công thanh toán dự án BT phải đảm bảo 06 nguyên tắc, cụ thể:

Một là, việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT phải đảm bảo: Tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, ngân sách nhà nước, đầu tư, xây dựng; Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BT theo hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định của pháp luật về đấu thầu; Chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Nghị định số 69/2019/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2019 và không cần thông tư hướng dẫn. Đây là một trong những văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được mong chờ nhất.

Hai là, việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT được thực hiện theo nguyên tắc ngang giá, giá trị dự án BT tương đương với giá trị tài sản công thanh toán. Theo đó, giá trị tài sản công được xác định theo giá thị trường theo quy định của pháp luật tại thời điểm thanh toán; giá trị dự án BT được xác định theo kết quả đấu thầu.

Ba là, việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án BT phải được tổng hợp, phản ánh vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

Bốn là, thời điểm thanh toán dự án BT đối với trường hợp thanh toán bằng quỹ đất hoặc trụ sở làm việc là thời Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất cho Nhà đầu tư; Thời điểm thanh toán dự án BT đối với trường hợp thanh toán bằng tài sản kết cấu hạ tầng và các loại tài sản công khác là thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao tài sản cho Nhà đầu tư.

Ông La Văn Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 69/2019/NĐ-CP.
Ông La Văn Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 69/2019/NĐ-CP.

Năm là, khoản lãi vay trong phương án tài chính của Hợp đồng BT đối với phần giá trị công trình dự án BT hoàn thành theo tiến độ chấm dứt kể từ thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, giao tài sản cho Nhà đầu tư.

Sáu là, việc giao tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT được thực hiện sau khi dự án BT hoàn thành hoặc thực hiện đồng thời tương ứng với khối lượng xây dựng công trình dự án BT hoàn thành theo tiến độ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng.

Đây là những nguyên tắc quan trọng trong sử dụng tài sản công thanh toán dự án BT nhằm đảm bảo công bằng, bình đẳng cho nhà đầu tư và Nhà nước.

04 loại tài sản công thanh toán dự án BT

Cục trưởng Cục Quản lý công sản La Văn Thịnh cho biết, Nghị định số 69/2019/NĐ-CP đã bổ sung một số loại tài sản công khác theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án BT.

Theo đó, có 04 nhóm tài sản công được sử dụng để thanh toán bao gồm: Quỹ đất; Đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất (trụ sở làm việc) của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội (cơ quan, tổ chức, đơn vị); Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; Các loại tài sản công khác theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Trong đó, việc lựa chọn quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư phải đảm bảo đúng quy định như sau: Đất thuộc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Việc thu hồi đất đối với quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án BT phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đất đai; Trường hợp sử dụng quỹ đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án BT thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi quyết định chủ trương đầu tư Dự án.

Nghị định số 69/2019/NĐ-CP sẽ khắc phục triệt để những tồn tại trước đây, phù hợp với nền kinh tế thị trường, tôn trọng những cam kết của nhà đầu tư nhưng phải đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với các văn bản pháp luật liên quan.

Ông La Văn Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản

Đối với việc sử dụng trụ sở làm việc để thanh toán dự án BT sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Việc thanh toán dự án BT bằng trụ sở làm việc thực hiện tương tự như đối với trường hợp thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án BT bằng quỹ đất.

Tương tự đối với trường hợp sử dụng trụ sở làm việc để thanh toán dự án BT, để thống nhất trong quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định này quy định việc sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng để thanh toán dự án BT thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng, pháp luật có liên quan và được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định sử dụng tài sản công khác thanh toán dự án BT. Trong đó, việc sử dụng tài sản công khác để thanh toán dự án BT thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật chuyên ngành và pháp luật khác có liên quan và được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ theo đề nghị của Bộ, ngành, địa phương quản lý tài sản công.

Để đảm bảo thống nhất quy định với pháp luật về Ngân sách Nhà nước và Luật Đầu tư công, Nghị định số 69/2019/NĐ-CP đã quy định cụ thể về lập dự toán, hạch toán kế toán và quyết toán ngân sách nhà nước đối với tài sản công thanh toán dự án BT. Trong đó, việc hạch toán kế toán thu, chi ngân sách nhà nước đối với giá trị tài sản công thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án BT được thực hiện dưới hình thức ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước.

Trả lời phóng viên về khả năng khắc phục những tồn tại trong việc sử dụng tài sản công thanh toán dự án BT thời gian qua, Cục trưởng La Văn Thịnh khẳng định, Nghị định số 69/2019/NĐ-CP sẽ khắc phục triệt để những tồn tại trước đây, phù hợp với nền kinh tế thị trường, tôn trọng những cam kết của nhà đầu tư nhưng phải đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với các văn bản pháp luật liên quan. "Những bất cập sẽ không có cơ hội phát sinh" - ông Thịnh nhấn mạnh.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM