VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Quốc hội họp phiên cuối Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách

Chiều ngày 11/1, Quốc hội bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất.

Quốc hội họp phiên cuối Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách

Chiều ngày 11/1/2022, ngày họp cuối Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội được nghe các báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý 04 dự thảo Nghị quyết được các đại biểu xem xét, thảo luận trong suốt đợt họp vừa qua. Ngay sau đó, Quốc hội sẽ tiến hành Biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất.

Tập trung sửa đổi các quy định cấp bách tạo điều kiện cho các nhà đầu tư

Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật

Chính sách tài khóa, tiền tệ hết sức cấp thiết trước tác động nặng nề của đại dịch COVID-19

Chính sách tài khoá, tiền tệ có quy mô đủ lớn, thời gian đủ dài, tạo hiệu quả cho nền kinh tế

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 Luật kịp thời hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Theo chương trình phiên họp cuối, Quốc hội tiến hành xem xét, quyết định 5 nội dung sau:

Nội dung 1:  Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung 2: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Nội dung 3: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Nội dung 4: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ.

Nội dung 5: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo Nghị quyết Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM