VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Sẽ gia hạn hơn 30 nghìn tỷ đồng tiền nộp thuế, thuê đất nhằm giảm thiểu tác động của Covid-19

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Nguồn: internet

Sẽ gia hạn hơn 30 nghìn tỷ đồng tiền nộp thuế, thuê đất nhằm giảm thiểu tác động của Covid-19

Để các doanh nghiệp, cá nhân có thêm nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục sản xuất trong bối cảnh chịu tác động bất lợi từ dịch bệnh Covid-19, Bộ Tài chính vừa dự thảo Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất với tổng số tiền đề xuất gia hạn hơn 30 nghìn tỷ đồng.

Đưa ra các kịch bản thu ngân sách sát thực tiễn dịch bệnh Covid-19

Sửa đổi quy định về lệ phí môn bài hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

Doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu tác động mạnh bởi dịch COVID-19

Hỗ trợ về thuế, tiền thuế đất, phí, lệ phí cho doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh

Dịch Covid-19 đã và đang tác động đến hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh cũng chịu tác động bởi dịch bệnh Covid-19.

Căn cứ các quy định pháp luật, đối với trường hợp gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất để hỗ trợ thị trường, tháo gỡ khó khăn chung cho sản xuất kinh doanh như đối với trường hợp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền gia hạn nộp thuế của Chính phủ trong trường hợp việc gia hạn nộp thuế không dẫn đến điều chỉnh dự toán thu NSNN đã được Quốc hội quyết định.

Do đó, Bộ Tài chính dự thảo Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trình Chính phủ ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường với tổng số tiền đề xuất gia hạn hơn 30 nghìn tỷ đồng.

03 nhóm đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất

Theo dự thảo Nghị định, quy định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất sẽ áp dụng cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp, nặng nề do dịch Covid-19 (trên cơ sở báo cáo của Chính phủ, các Bộ, ngành và tổ chức quốc tế như đã báo cáo ở phần trên).

Theo dự thảo Nghị định, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng gia hạn phải gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất đối với các khoản thuế, tiền thuê đất được gia hạn cho cơ quan thuế quản lý chậm nhất là ngày 31/5/2020.

Do vậy, việc gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất sẽ áp dụng cho 03 nhóm đối tượng, bao gồm:

Một là, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; Sản xuất, chế biến thực phẩm; Dệt; Sản xuất trang phục; Sản xuất giày, dép; Sản xuất sản phẩm từ cao su; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; Sản xuất, lắp ráp ô tô (trừ sản xuất, lắp ráp ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống).

Hai là, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động kinh doanh trong các ngành: Vận tải đường sắt; Vận tải đường bộ; Vận tải đường thủy; Vận tải hàng không; Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải; Dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống; Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.

Ba là, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Căn cứ để xác định các tiêu chí doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ là thông tin vốn, doanh thu trên Báo cáo tài chính hoặc số lao động đóng bảo hiểm tại thời điểm 31/12/2019 đối với doanh nghiệp thành lập trước 01/01/2020 hoặc thông tin vốn, lao động trên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thành lập năm 2020.

Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất 05 tháng

Để không ảnh hưởng đến cân đối NSNN năm 2020, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn 05 tháng thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của các tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2020 của các doanh nghiệp, tổ chức trong diện nêu trên đang thực hiện kê khai thuế GTGT phải nộp theo tháng.

Gia hạn 05 tháng thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của quý I và quý II/2020 của các doanh nghiệp, tổ chức nêu trên đang thực hiện kê khai thuế GTGT phải nộp theo quý. Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số thuế GTGT phải nộp và hồ sơ khai bổ sung gửi đến cơ quan thuế trước thời hạn nộp thuế được gia hạn, thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Theo dự thảo Nghị định, thời hạn nộp thuế GTGT tháng 3/2020 chậm nhất là ngày 20/9/2020. Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 4/2020 chậm nhất là ngày 20/10/2020. Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 5/2020 chậm nhất là ngày 20/11/2020. Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 6/2020 chậm nhất là ngày 20/12/2020. Thời hạn nộp thuế GTGT quý I/2020 chậm nhất là ngày 30/9/2020. Thời hạn nộp thuế GTGT quý II/2020 chậm nhất là ngày 30/12/2020.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện gia hạn nộp thuế có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc ở địa phương cấp tỉnh khác nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính (không bao gồm đơn vị có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 1%, 2%) thực hiện khai thuế GTGT riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc, thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn.

Đối với tiền thuê đất, theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì thời hạn nộp tiền thuê đất hàng năm là 02 kỳ (Kỳ 1: Doanh nghiệp phải thực hiện nộp trước ngày 31/5; Kỳ 2: Doanh nghiệp phải nộp trước ngày 31/10 hàng năm). Để thống nhất thời gian gia hạn về thuế GTGT, Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ cho phép gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất 05 tháng kể từ ngày phải nộp tiền thuê đất của Kỳ 1 theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 trước ngày 15/12/2020.

Dự kiến số tiền gia hạn hơn 30 nghìn tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT 05 tháng đối với số thuế GTGT phải nộp từ tháng 3 đến tháng 6/2020 (nộp thuế trong tháng 4 đến tháng 7) thì số thu NSNN của các tháng đó giảm khoảng khoảng 22.600 tỷ đồng (trong đó, số thuế GTGT giãn của doanh nghiệp theo ngành kinh tế là 11.700 tỷ đồng; số thuế GTGT giãn của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ là 10.900 tỷ đồng). Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết, số thu NSNN của năm 2020 không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 31/12/2020.

Trên cơ sở số thuế phát sinh phải nộp năm 2019 của cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh trong các ngành nghề được gia hạn là khoảng 3.000 tỷ đồng nhưng số thu NSNN của năm 2020 không giảm do hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 15/12/2020.

Cũng theo Bộ Tài chính, số tiền thuê đất dự kiến được gia hạn theo dự thảo Nghị định khoảng 4.500 tỷ đồng. Song, số thu NSNN của năm 2020 sẽ không giảm do doanh nghiệp hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 31/10/2020.

Theo dự thảo Nghị định, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng gia hạn phải gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất đối với các khoản thuế, tiền thuê đất được gia hạn cho cơ quan thuế quản lý chậm nhất là ngày 31/5/2020. Nếu quá thời hạn này mà người nộp thuế không gửi đến cơ quan thuế thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM