VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
5 tháng đầu năm 2018, Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 18 tỷ đồng

5 tháng đầu năm 2018, KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán trên 4.300 khoản chi chưa đủ thủ tục thanh toán.

5 tháng đầu năm 2018, Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 18 tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước cho biết, tính đến ngày 31/5/2018, thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán trên 4.300 khoản chi chưa đủ thủ tục, qua đó từ chối thanh toán với số tiền 18 tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước Việt Nam và Kho bạc Quốc gia Lào phối hợp chia sẻ nghiệp vụ Kho bạc

Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng: Điều tiết và kiểm soát ngân sách chặt chẽ, chính xác, đúng quy định

Kho bạc Nhà nước chính thức có tân Tổng Giám đốc

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2018

Số hóa, điện tử hóa Kho bạc Nhà nước - Lựa chọn tối ưu trong thời đại công nghệ 4.0

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), công tác chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong những tháng đầu năm 2018 đã đạt kết quả bước đầu. Lũy kế vốn giải ngân thuộc kế hoạch năm 2018 đến ngày 31/05/2018 qua KBNN ước đạt 84.188,5 tỷ đồng, bằng 22,7% kế hoạch.

Trong lĩnh vực chi thường xuyên, 5 tháng đầu năm 2018, hệ thống KBNN đã kiểm soát 297.464 tỷ đồng, bằng 30,5% dự toán chi thường xuyên qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Thông qua công tác kiểm soát chi, toàn hệ thống đã từ chối thanh toán khoảng 4.362 khoản chi (chi đầu tư 812 khoản chi, chi thường xuyên 3.550 khoản chi), do chưa đủ thủ tục thanh toán và chưa đủ điều kiện với tổng số tiền từ chối thanh toán là 18 tỷ đồng.

Nhằm kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa các khoản chi ngân sách nhà nước qua KBNN, trong thời gian tới, hệ thống KBNN tập trung triển khai một số giải pháp sau:

Thứ nhất, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính để chỉ đạo các KBNN tỉnh, thành phố thực hiện chi NSNN niên độ ngân sách 2018 theo đúng chủ trương, giải pháp điều hành của Chính phủ và của Bộ Tài chính; kiểm soát thanh toán các khoản chi đúng quy định, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ các khoản chi qua KBNN.

Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực kiểm soát chi theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách (trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN).

Thứ ba, chủ động nắm bắt những vướng mắc phát sinh tại địa phương về cơ chế chính sách, về quy trình kiểm soát chi NSNN để kịp thời báo cáo tham mưu các đơn vị chức năng tháo gỡ khó khăn.

Thứ tư, quản lý kiểm soát chi NSNN theo hướng hiện đại, áp dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền triển khai các dịch vụ công trực tuyến KBNN và hoàn thiện hệ thống dịch vụ công đảm bảo hoạt động thông suốt đáp ứng tối đa yêu cầu của đơn vị sử dụng ngân sách.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM