VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Hải quan Bình Dương thí điểm nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu thuế

Triển khai Chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu sẽ tạo thuận lợi rất nhiều cho các doanh nghiệp

Hải quan Bình Dương thí điểm nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu thuế

Dự kiến từ ngày 15/9/2019, Cục Hải quan Bình Dương sẽ triển khai thí điểm Chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu tại 06 Ngân hàng gồm: Vietcombank, Vietinbank, BIDV, SCB, SHB và TPBank.

Hải quan Bình Dương đối thoại với các doanh nghiệp Hàn Quốc

Hải quan Bình Dương chủ động vào cuộc đổi mới phương thức kiểm tra chuyên ngành

Hải quan Bình Dương thu hơn 12,4 tỷ đồng từ kiểm tra trong và sau thông quan

Hải quan Bình Dương phấn đấu thu vượt từ 6,5% chỉ tiêu giao

Thuận lợi cho doanh nghiệp

Chương trình doanh nghiệp nhờ thu được hiểu là việc doanh nghiệp nhờ cơ quan hải quan sau khi phát sinh tờ khai nợ thuế thì chuyển ngay thông tin về số thuế phải nộp của từng tờ khai sang Ngân hàng mà doanh nghiệp đã ủy quyền trích nợ tài khoản nộp thuế theo một định mức về tiền và khoảng thời gian nhất định.

Với việc mở rộng triển khai chương trình nộp thuế này, cơ quan hải quan đã bổ sung thêm phương thức nộp tiền thuế cho doanh nghiệp bên cạnh các phương thức nộp tiền trước đây như thanh toán trực tiếp tại ngân hàng, chương trình nộp thuế điện tử 24/7.

Việc triển khai Chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu sẽ tạo thuận lợi rất nhiều cho các doanh nghiệp như việc nộp thuế như doanh nghiệp chỉ phải thực hiện 01 lần đăng kí tham gia Chương trình doanh nghiệp nhờ thu và ủy quyền trích nợ với ngân hàng giữ tài khoản mà không phải thực hiện thêm thao tác nào.

Cùng với đó, không phải làm thủ tục lập lệnh thanh toán tiền thuế trên Cổng thông tin của Hải quan hoặc tại ngân hàng, nên hạn chế tất cả các rủi ro khi trao đổi thông tin lập lệnh nộp tiền giữa hải quan/ngân hàng với người lập lệnh; hoàn toàn chủ động không phải mất thời gian và chi phí để thanh toán;

Doanh nghiệp không phải thực hiện nộp trước tiền ngay sau khi khai báo, nên có thời gian chủ động nguồn vốn của mình, ngân hàng chỉ trích tiền từ tài khoản của doanh nghiệp ngay sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành về thủ tục hải quan, xác định chính xác số phải nộp, tờ khai tự động thông quan hàng hóa; không bị tác động về hệ thống, mạng kết nối giữa doanh nghiệp với Cổng thông tin điện tử…

Điều kiện triển khai

Đối với ngân hàng, phải là ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan đã triển khai thanh toán điện tử và thông quan 24/7. Đã phát triển hệ thống công nghệ đáp ứng triển khai chương trình doanh nghiệp nhờ thu.

Đối với doanh nghiệp, phải đăng ký tham gia Chương trình doanh nghiệp nhờ thu với Hải quan; đã ký ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng giữ tài khoản của doanh nghiệp đã triển khai nộp thuế điện tử 24/7; chỉ được đăng ký ủy quyền trích nợ tại 1 tài khoản của 1 ngân hàng. Trên tài khoản đăng ký ủy quyền trích nợ có đủ tiền để thanh toán khi phát sinh nợ thuế và thu khác.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM