Hải quan Bình Dương phấn đấu thu vượt từ 6,5% chỉ tiêu giao

Lưu Đức

Năm 2019, Cục Hải quan Bình Dương được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu NSNN là 14.460 tỷ đồng; Hội đồng nhân dân Tỉnh giao thu 14.500 tỷ đồng; Tổng cục Hải quan giao thu 15.400 tỷ đồng. Triển khai nhiệm vụ này, Hải quan Bình Dương đã và đang vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao…

Cán bộ công chức Hải quan Bình Dương hướng dẫn thủ tục hải quan cho doanh nghiệp
Cán bộ công chức Hải quan Bình Dương hướng dẫn thủ tục hải quan cho doanh nghiệp

Hết quý I/2019, Cục Hải quan Bình Dương thu NSNN được 3.443,72 tỷ đồng, đạt 23,81% chỉ tiêu pháp lệnh (14.460 tỷ), đạt 23,75% chỉ tiêu HĐND tỉnh Bình Dương giao (14.500 tỷ), đạt 22,36% chỉ tiêu phấn đấu (15.400 tỷ), tăng 14,75% so với cùng kỳ năm 2018. Có được kết quả khả quan ban đầu trên và để phấn đấu thu đạt và vượt từ 6,5% chỉ tiêu giao, ngay từ đầu năm 2019, Hải quan Bình Dương đã quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Cải cách, hiện đại hóa và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Với nhóm giải pháp này, Hải quan Bình Dương đã đề ra các giải pháp cụ thể: Mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh cho DN; Chủ động rà soát các văn bản pháp luật có liên quan để kiến nghị sửa đổi, bổ sung; Bố trí cán bộ công chức có năng lực, kinh nghiệm, tinh thông nghiệp vụ và có phẩm chất đạo đức tốt vào các khâu nghiệp vụ quan trọng đảm bảo thực thi tốt chủ trương của ngành về việc đồng hành và chia sẽ khó khăn với doanh nghiệp (DN);

Thường xuyên khảo sát, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật và kim ngạch XNK của các DN có số thu chiếm 80% số thu trên địa bàn; Tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ với DN và phối hợp hỗ trợ đào tạo chính sách thuế cho DN khi có yêu cầu; Hàng ngày, lãnh đạo các đơn vị nắm bắt đầy đủ các vướng mắc, công việc còn tồn đọng của ngày hôm trước để có kế hoạch xử lý, giải quyết nhanh chóng không để tồn đọng và bỏ sót việc;

Tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ tư vấn giải đáp vướng mắc tại Chi cục và Tổ hổ trợ trực tuyến tại Cục Hải quan Bình Dương; Khai thác sử dụng máy soi container có hiệu quả; Đảm bảo an ninh, an toàn mạng, cơ sở dữ liệu. Đảm bảo hạ tầng mạng luôn hoạt động tốt và thông suốt.

Khai thác, quản lý nguồn thu NSNN

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN được giao, Cục Hải quan Bình Dương đã giao chỉ cho từng chi cục; Theo dõi và đánh giá số thu NSNN, phân tích nguyên nhân tăng, giảm đề ra giải pháp khắc phục; Hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các DN.

Đồng thời, rà soát các tờ khai phát sinh nợ quá hạn mới trong năm phải thu đủ, kịp đảm bảo không để phát sinh nợ xấu mới; Phân loại, phân tích tình hình nợ thuế hàng tháng theo từng loại nợ, theo nhóm DN để kịp thời áp dụng các biện pháp thu hồi nợ thuế theo đúng quy định; Rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế, phân loại kịp thời các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu, đánh giá mỗi nhóm nợ chi tiết theo từng DN…; Tăng cường công tác kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại, quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan và công tác kiểm tra nội bộ,

Tổ chức thu thập thông tin, phân tích, đánh giá rủi ro phục vụ công tác xây dựng tiêu chí rủi ro, kịp thời cập nhật tiêu chí vào hệ thống phục vụ phân luồng tờ khai tự động trên hệ thống; Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin giữa đơn vị làm công tác quản lý rủi ro và các đơn vị nghiệp vụ để kịp thời lựa chọn kiểm tra, giám sát các lô hàng có dấu hiệu vi phạm, gian lận thương mại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro;

Nắm chắc diễn biến tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, kịp thời cảnh báo phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm để chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn; Đấu tranh bắt giữ, xử lý vi phạm hiệu quả, trọng tâm vào nhóm các mặt hàng cấm, phế liệu, máy móc thiết bị, điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng…; nhóm các lĩnh vực bị lợi dụng để vi phạm như chính sách ưu đãi hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chính sách ưu đãi đầu tư, hàng kho ngoại quan...;

Xây dựng lực lượng vững mạnh

Tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ và khả năng nhận diện rõ các rủi ro trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức thông qua các nhóm chuyên đề về chống thất thu về giá, mã số hàng hóa, C/O, số lượng và chính sách ưu đãi; Giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể cán bộ công chức; Rà soát, bố trí lực lượng cán bộ công chức có trình độ chuyên môn sâu vào các bộ phận nghiệp vụ quan trọng như tiếp nhận, kiểm hóa và theo dõi, xử lý nợ thuế.

Kiểm soát công việc của công chức thừa hành trong thực thi nhiệm vụ; Tăng cường hoạt động kiểm tra đột xuất, thanh tra công vụ; Phát động phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2019 trong toàn thể cán bộ công chức; Kịp thời khen thưởng cán bộ công chức có thành tích tốt trong công tác thu NSNN, công tác xử lý nợ đọng của các đơn vị.