VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Hải quan Cửa khẩu Hoành Mô nỗ lực, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ

Công chức Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hoành Mô (Cục Hải quan Quảng Ninh) giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu

Hải quan Cửa khẩu Hoành Mô nỗ lực, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn tới hoạt động xuất nhập khẩu, 8 tháng đầu năm 2021, Chi cục Hải quan Cửa khâu Hoành Mô nỗ lực, sáng tạo triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các giải pháp hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Hải quan Quảng Ninh bắt giữ 8 vụ vận chuyển hàng nhập lậu chỉ trong 3 ngày

6 tháng đầu năm, Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách đạt 70,72% chỉ tiêu dự toán

Hải quan Quảng Ninh dẫn đầu chỉ số Cải cách hành chính

Hải quan Quảng Ninh triển khai đo giải phóng hàng lần 1 năm 2020

Lũy kế đến hết ngày 31/8/2021, Chi cục Hải quan Cửa khẩu (HQCK) Hoành Mô đã thu hút 58 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan qua địa bàn (40 doanh nghiệp trong tỉnh, 18 doanh nghiệp ngoài tỉnh), trong đó có 26 doanh nghiệp mới.

Chi cục đã làm thủ tục hải quan cho 2.310 tờ khai xuất nhập khẩu (XNK), kim ngạch XNK đạt 97,41 triệu USD (đạt 89,95% chỉ tiêu); tăng 27,69% về tờ khai, tăng 65,73% về kim ngạch so với cùng kỳ 2020. Thu NSNN đạt 163,81 tỷ VNĐ; tăng 58,48% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 81,91% chỉ tiêu kế hoạch Cục Hải quan tỉnh giao (200 tỷ đồng) và 65,52% so với chỉ tiêu phấn đấu (250 tỷ đồng).

Trong công tác kiểm soát, đã bắt giữ, xử lý 23 vụ/15 đối tượng, bằng 115% chỉ tiêu (chỉ tiêu giao: 20 vụ). Trị giá hàng hóa thu giữ là 379,3 triệu đồng, bằng 190% chỉ tiêu (chỉ tiêu giao 200 triệu đồng). Phối hợp bắt giữ, xử lý 06 vụ, bằng 150% chỉ tiêu (chỉ tiêu giao 04 vụ), trị giá hàng hóa bắt giữ là 191 triệu đồng, bằng 382% chỉ tiêu (chỉ tiêu giao 50 triệu đồng).

Các mặt công tác khác đều đạt và vượt kế hoạch đã đề ra: Áp dụng biện pháp kiểm soát rủi ro để phát hiện 05 vụ vi phạm, đạt 125% chỉ tiêu (chỉ tiêu giao 04 vụ); phát hiện 05 vụ gian lận thương mại, đạt 500% chỉ tiêu giao (chỉ tiêu giao 01 vụ); thực hiện 05 cuộc kiểm tra sau thông quan, thu nộp ngân sách từ kiểm tra sau thông quan là 61,289 triệu đồng, đạt 50% chỉ tiêu về số vụ và đạt 204,3% chỉ tiêu về số thu qua kiểm tra sau thông quan (chỉ tiêu giao 10 cuộc kiểm tra/ thu ngân sách 30 triệu đồng)….

Kết quả trên có được là nhờ Chi cục HQCK Hoành Mô đã tập trung thực hiện quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả các giải pháp trong đó, đặc biệt chú trọng: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch trong các khâu làm thủ tục hải quan, thực hiện kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa XNK, phương tiện vận tải XNC; Tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện theo đúng Phương án quản lý người, phương tiện và thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Hoành Mô đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo vừa giải quyết nhanh chóng thủ tục XNK đồng thời tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời, Chi cục HQCK Hoành Mô cũng chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng khối cửa khẩu làm tốt công tác tham mưu cho UBND Huyện Bình Liêu ban hành và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Phương án số 2202/PA-UBND ngày 20/7/2021, Phương án số 2356/PA-UBND ngày 04/8/2021, Phương án số 2508/UBND ngày 19/8/2021 của UBND huyện về việc Quản lý, giám sát chủ hàng, lái xe điều khiển phương tiện chở hàng hóa từ các tỉnh, thành phố ngoài tỉnh Quảng Ninh đến khu vực cửa khẩu Hoành Mô…

Bên cạnh đó, Chi cục HQCK Hoành Mô cũng duy trì triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong nội bộ Chi cục theo Phương án ứng phó, phòng chống dịch Covid-19 số 217/PA-HQHM ngày 29/01/2021 và Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 số 543/KH-HQHM ngày 18/3/2021 của Chi cục đã được UBND huyện Bình Liêu phê duyệt; Phương án ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 trong toàn Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh số 1691/PA-HQQN ngày 02/6/2021 của Cục Hải quan tỉnh.

Song song với việc triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Chi cục HQCK Hoành Mô tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp đồng hành hỗ trợ DN vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, duy trì và ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy XNK an toàn như: Tiếp tục tập trung đẩy mạnh các hoạt động cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi thúc đẩy XNK thông qua việc thực hiện hiệu quả công tác phối hợp thu NSNN qua các ngân hàng thương mại, duy trì 100% số thuế nộp NSNN qua ngân hàng phối hợp thu và hệ thống thông quan điện tử 24/7.

Đồng thời, triển khai vận hành hiệu quả hệ thống VNACCS/VCIS, cơ chế một cửa quốc gia; tiếp tục khai thác và vận hành hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ tại Chi cục, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành… Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thông qua công tác tự đào tạo và tăng cường kiểm tra, giám sát của các cấp lãnh đạo, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hành vi phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực (nếu có).

Hoạt động thương mại tại Cửa khẩu Hoành mô đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.
Hoạt động thương mại tại Cửa khẩu Hoành mô đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Chi cục HQCK Hoành Mô cũng duy trì triển khai “Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức Hải quan trong quá trình giải quyết thủ tục”; 36/39 doanh nghiệp tham gia đánh giá (đạt tỷ lệ 92%) với số lượt đánh giá là 698 lượt; 100% số lượt đánh giá của doanh nghiệp đều “Rất hài lòng” với chất lượng phục vụ của công chức Hải quan Chi cục HQCK Hoành Mô.

Bên cạnh đó, Chi cục HQCK Hoành Mô cũng chủ động nắm bắt và hỗ trợ giải đáp, đề xuất cấp có thẩm quyền giải đáp kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các hình thức đa dạng, phù hợp tình hình dịch bệnh như: gửi trên 700 email và trên 1.500 lượt tin nhắn SMS cung cấp thông tin văn bản pháp luật cho DN; tiếp nhận, giải đáp trực tiếp gần 50 vướng mắc tại bộ phận dây chuyền thủ tục…

Đặc biệt, Chi cục HQCK Hoành Mô đã tổ chức thành công Hội nghị tham vấn Hải quan – Doanh nghiệp với 02 hình thức tham vấn trực tiếp và tham vấn từ xa để hỗ trợ tháo gỡ kịp thời vướng mắc và tiếp thu ý kiến đóng góp từ cộng đồng DN nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan Hải quan.

Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, trong thời gian tới, Chi cục HQCK Hoành Mô tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, ổn định sản xuất kinh doanh, duy trì và thúc đẩy hoạt động XNK qua địa bàn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM